Là gì

Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam – World Health Organization (WHO)

Tầm nhìn và sứ mệnh của WHO

Tầm nhìn của WHO khi thành lập là một thế giới trong đó mọi người đều đạt được trạng thái khỏe mạnh về thể chất và tinh thần tốt nhất có thể. Sứ mệnh của WHO là tăng cường sức khoẻ, và sự an toàn của con người và đặc biệt quan tâm đến những người dễ bị tổn thương. WHO hoạt động với cam kết về quyền con người, tính phổ cập và công bằng, dựa trên các nguyên tắc được thông qua trong Hiến pháp của mình.Các chức năng chính của WHO bao gồm: đóng vai trò lãnh đạo về các vấn đề quan trọng đối với sức khoẻ và tham gia hợp tác khi cần có hành động chung; xây dựng các chương trình nghiên cứu và khuyến khích sự kiến tạo, truyền tải và phổ biến những kiến thức có giá trị; thiết lập các quy chuẩn và tiêu chuẩn cũng như thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện; đề xuất các lựa chọn chính sách dựa trên bằng chứng và đạo đức; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để khuyến khích sự thay đổi; xây dựng năng lực thể chế bền vững; và theo dõi tình hình y tế và đánh giá các xu hướng y tế.Sứ mệnh của WHO tại Việt Nam là hỗ trợ Chính phủ đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân để tất cả mọi người có thể tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao, trong bối cảnh nhu cầu và thách thức của quốc gia đang chuyển đổi sang mức thu nhập trung bình.Để hỗ trợ có hiệu quả, văn phòng đại diện của WHO sử dụng sức mạnh của ba cấp của Tổ chức nhằm tập trung hỗ trợ vào lĩnh vực có thể tạo ra sự thay đổi; phân công đúng người vào đúng vị trí; thu hút các đối tác một cách hiệu quả; tăng cường công tác truyền thông; và nâng cao khả năng thu thập và phân tích thông tin một cách có hệ thống của tổ chức.

Những ưu tiên của WHO

Chương trình hoạt động chung của WHO đặt ra các ưu tiên và chiến lược trung hạn của Tổ chức. Kỳ họp Đại Hội đồng Y tế Thế giới vào tháng 5 năm 2018 dự kiến sẽ thông qua chương trình hoạt động chung thứ 13 cho giai đoạn 2019-2023. Chương trình bao gồm ba ưu tiên chiến lược liên quan với nhau, những thay đổi chiến lược và thay đổi tổ chức cũng như 10 kết quả để đảm bảo cuộc sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho tất cả mọi lứa tuổi. Ba ưu tiên chiến lược là:

  • Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân: thêm 1 tỷ người hưởng lợi từ bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.
  • Ứng phó y tế khẩn cấp: thêm 1 tỷ người được bảo vệ tốt hơn trước các tình huống y tế khẩn cấp.
  • Người dân có sức khoẻ tốt hơn: thêm 1 tỷ người có sức khoẻ thể chất và tinh thần tốt hơn.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
Warning: file_get_contents(https://poltekkeskupang.info/cks.txt): failed to open stream: Connection refused in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16