Là gì

Thị trường nhân tố là gì? Bản chất và ví dụ về thị trường nhân tố

Đa phần các chủ thể đều nghĩ trên thị trường thì người bán luôn luông là những doanh nghiệp là nhà sản suất. Nhưng trong thực tế của thị trường thì người dân và hộ gia đình cũng có thể được xác định là người bán khi họ đang hoạt động trên thị trường nhân tố.

1. Thị trường nhân tố là gì?

“Thị trường nhân tố” là một thuật ngữ các nhà kinh tế sử dụng cho tất cả các nguồn lực mà doanh nghiệp sử dụng để mua, thuê hoặc thuê những gì họ cần để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Những nhu cầu đó là các yếu tố của sản xuất, bao gồm nguyên vật liệu, đất đai, lao động và vốn.

Thị trường nhân tố còn được gọi là thị trường đầu vào. Theo định nghĩa này, tất cả các thị trường đều là thị trường yếu tố, nơi các doanh nghiệp có được các nguồn lực mà họ cần, hoặc thị trường hàng hóa và dịch vụ, nơi người tiêu dùng thực hiện mua hàng của họ.

Theo quan điểm của các nhà kinh tế, chỉ có hai thị trường: thị trường nhân tố và thị trường hàng hóa và dịch vụ. Chúng cũng có thể được gọi là thị trường đầu vào và thị trường đầu ra. Thị trường đầu vào cung cấp các nguồn lực cần thiết để tạo ra thành phẩm. Thị trường đầu ra mua và sử dụng thành phẩm. Thị trường nhân tố được thúc đẩy bởi nhu cầu trên thị trường hàng hóa và dịch vụ.

Nền kinh tế thị trường không thể tồn tại nếu không có ba thành phần phụ thuộc lẫn nhau: thị trường nhân tố ở đầu này, thị trường hàng hóa và dịch vụ ở đầu kia, và ở giữa là các nhà sản xuất – các công ty tạo ra sản phẩm mà chúng ta sử dụng. Các nhà sản xuất có được những gì họ cần trong thị trường nhân tố, sản xuất thành phẩm và bán chúng cho người tiêu dùng cuối cùng. Người tiêu dùng cuối cùng, bằng hành động của họ, tạo ra và duy trì nhu cầu về nguyên liệu thô mà sau đó được cung cấp bởi thị trường nhân tố để cung cấp cho người sản xuất. Đây được gọi là nhu cầu bắt nguồn.3 Thị trường nhân tố đáp ứng nhu cầu và chu kỳ tiếp tục.

Thị trường nhân tố được thúc đẩy bởi nhu cầu trên thị trường sản phẩm. Các nguồn lực cần thiết để sản xuất hàng hóa và dịch vụ được tạo ra hoặc thu được với số lượng đủ để thỏa mãn nhu cầu trên thị trường sản phẩm. Trên thực tế, thị trường tiêu thụ quyết định thị trường nhân tố.

Giao dịch nào diễn ra trong thị trường nhân tố

Trong thị trường nhân tố, các doanh nghiệp là người mua. Họ có thể mua, thuê hoặc thuê nguyên liệu, đất đai, hoặc lao động. Bất cứ điều gì một doanh nghiệp cần để xây dựng, đóng gói và cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cung cấp đều phải có được trên thị trường nhân tố. Người bán bao gồm người sản xuất nguyên liệu thô. Tuy nhiên, mỗi cá nhân có việc làm đều là một thành viên tham gia vào thị trường nhân tố. Các kỹ năng và sức lao động mà người đó cung cấp để được đền bù là một sản phẩm được tạo ra trên thị trường nhân tố.

Các nhà kinh tế thường chia thị trường nhân tố thành bốn thành phần:

– Thị trường lao động, trong đó mọi người sẵn sàng cho việc thuê

– Vốn, hoặc tiền, có sẵn dưới dạng các khoản vay kinh doanh hoặc đầu tư

– Thị trường đất đai, được định nghĩa rộng rãi bao gồm tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên

– Tinh thần doanh nhân, những người tạo ra công ty

Đây là những yếu tố của sản xuất.

2. Bản chất và ví dụ về thị trường nhân tố:

2.1. Bản chất của thị trường nhân tố:

Thị trường yếu tố được gọi là thị trường đầu vào, trong khi thị trường thành phẩm hoặc dịch vụ là thị trường đầu ra. Đây có thể được xem như một dòng chảy tuần hoàn: Trong thị trường nhân tố, hộ gia đình là người bán và doanh nghiệp là người mua, trong khi trên thị trường hàng hóa và dịch vụ, doanh nghiệp là người bán và hộ gia đình là người mua.

Người lao động đang tham gia vào thị trường nhân tố khi họ cung cấp dịch vụ của mình cho các doanh nghiệp. Một thành viên cá nhân của hộ gia đình đang tìm kiếm việc làm đang tham gia vào thị trường nhân tố. Tiền lương của một nhân viên là một thành phần của thị trường nhân tố, nhưng tiền sẽ được chi vào thị trường hàng hóa và dịch vụ.

Dòng chảy của một thị trường nhân tố

Sự kết hợp của thị trường nhân tố và thị trường hàng hóa và dịch vụ tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín cho dòng tiền. Các hộ gia đình cung cấp lao động cho các công ty, họ trả lương cho họ sau đó được sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ từ các công ty. Thị trường hàng hóa và dịch vụ dẫn dắt thị trường nhân tố. Khi người tiêu dùng yêu cầu nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn, các nhà sản xuất tăng cường mua các nguồn lực được sử dụng để tạo ra hàng hóa và dịch vụ đó. Đến lượt mình, các nhà sản xuất thị trường nhân tố tăng cường sản xuất các nguyên liệu thô mà nhà sản xuất cần.

Thị trường tự do trong nền kinh tế nhiều yếu tố

Thị trường nhân tố là một trong những đặc trưng của nền kinh tế thị trường. Các mô hình truyền thống của chủ nghĩa xã hội được đặc trưng bởi sự thay thế các thị trường nhân tố, đáp ứng các quy định của cung và cầu, bằng kế hoạch kinh tế tập trung, quy định cung và phân bổ các nguồn lực cho phù hợp. Giả định của chủ nghĩa xã hội là trao đổi thị trường là dư thừa trong quá trình sản xuất nếu tư liệu sản xuất thuộc sở hữu của một chủ thể duy nhất đại diện cho lợi ích của toàn xã hội. Nền kinh tế thị trường có ba thành phần: thị trường nhân tố ở một đầu, thị trường người tiêu dùng ở đầu kia, và ở giữa là các nhà sản xuất – các công ty tạo ra các sản phẩm mà chúng ta sử dụng.

Độc quyền tồn tại khi chỉ có một người sản xuất hoặc bán một sản phẩm hoặc dịch vụ để phục vụ nhiều người mua. Một monopsony thì ngược lại: có nhiều người sản xuất nhưng chỉ có một người mua. Cả hai đều được coi là những ví dụ về thất bại của thị trường. Quy luật cung và cầu không thể hoạt động hiệu quả trong cả hai tình huống vì thiếu cạnh tranh. Điều này có liên quan đặc biệt đến thành phần lao động của thị trường nhân tố. Một nhân viên không có quyền thương lượng trong một thị trấn nơi chỉ có thể có một người sử dụng lao động. Hơn nữa, người tiêu dùng đối mặt với một thương hiệu không có lựa chọn nào khác ngoài việc trả giá theo yêu cầu và chấp nhận chất lượng được cung cấp. Một công ty độc quyền có tác động phá hủy ngang nhau trên thị trường nhân tố. Một nhà cung cấp duy nhất không phải chịu áp lực giảm giá, đổi mới hoặc thậm chí vượt trội. Độc quyền và độc quyền được coi là làm xáo trộn trạng thái cân bằng của thị trường nhân tố, thị trường phụ thuộc vào cạnh tranh để hoạt động hiệu quả.

2.2. Ví dụ của thị trường nhân tố:

Thị trường nhân tố được thúc đẩy bởi nhu cầu trên thị trường sản phẩm. Nếu không ai trên thế giới muốn mua thêm xe hơi, thì sẽ không cần máy móc và những người thiết kế, lên ý tưởng và sản xuất xe hơi. Tuy nhiên, nếu nhu cầu ô tô tăng đột biến, nhu cầu về các nguồn lực sản xuất ô tô sẽ tăng lên. Như vậy, các nguồn lực và phương tiện để xây dựng sản phẩm cuối cùng được xác định bởi nhu cầu và sự đòi hỏi đối với chính sản phẩm cuối cùng. Khái niệm trên còn được gọi là nhu cầu xuất phát. Nhu cầu có nguồn gốc là khi nhu cầu về các nguồn lực được sử dụng để tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ hoàn chỉnh bắt nguồn từ nhu cầu về các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Tuy nhiên, thị trường yếu tố hoạt động giống như hầu hết các thị trường. Cung và cầu về các nguồn lực quyết định giá cả và các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến giá cả. Ngoài ra, các thị trường yếu tố hoạt động trong chủ nghĩa tư bản hoặc nền kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường hỗ trợ các thị trường yếu tố và để lại sự phân bổ các nguồn lực cho thị trường. Tuy nhiên, với chủ nghĩa xã hội, các thị trường yếu tố được xác định bởi kế hoạch kinh tế.

Một ví dụ về điều này là tiền lương của nhân viên. Trong thị trường nhân tố, tiền lương của nhân viên có thể thay đổi đáng kể dựa trên mức độ phức tạp của công việc được yêu cầu, tức là bác sĩ so với nhân viên bán thức ăn nhanh và mức lương cũng khác nhau tương ứng. Tuy nhiên, trong một hệ thống xã hội chủ nghĩa thay thế thị trường nhân tố bằng kế hoạch hóa kinh tế, tiền lương được thiết lập sao cho mọi người đều có mức lương tương xứng và có ít chênh lệch về mức lương giữa các công việc hơn.

Thị trường nhân tố cung cấp mọi thành phần cần thiết để sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Trong ngành công nghiệp sản xuất thiết bị, công nhân có kỹ năng lắp ráp tủ lạnh và máy rửa bát được coi là một phần của thị trường nhân tố khi họ có sẵn việc thuê. Trong thế giới hiện đại, các trang web tìm kiếm việc làm là một phần của thị trường nhân tố.

Tương tự, các vật liệu thô như thép và nhựa – cả hai đều được sử dụng để chế tạo tủ lạnh và máy rửa chén – cũng là những ví dụ về các sản phẩm thị trường yếu tố.

Bất cứ thứ gì được sử dụng để tạo ra thành phẩm – lao động, nguyên liệu thô, vốn hoặc đất đai – đều là một yếu tố của thị trường nhân tố.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
Warning: file_get_contents(https://poltekkeskupang.info/cks.txt): failed to open stream: Connection refused in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16