Toán học

Top 100 Đề thi Toán lớp 1 (năm 2023 có đáp án) – VietJack.com

Với bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 năm 2023 có đáp án (50 đề) chọn lọc mới nhất của ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán 1.

Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Bộ đề thi Toán lớp 1 – Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (4 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi Toán lớp 1 – Cánh diều

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 có ma trận (4 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 2. Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp và tính:

a)

b)

c)

d)

Câu 3. Cho các số 2, 6, 9:

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, số nào vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10?

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trên hình vẽ có:

…..khối lập phương

…..khối hộp chữ nhật

Câu 5. Tìm hình thích hợp để đặt vào dấu “?”.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 2)

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 2. Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp và tính:

a)

b)

c)

d)

Câu 3. Cho các số 2, 6, 9:

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, số nào vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10?

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trên hình vẽ có:

…..khối lập phương

…..khối hộp chữ nhật

Câu 5. Tìm hình thích hợp để đặt vào dấu “?”.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Cánh diều

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Số?

Bài 2: Viết số còn thiếu vào ô trống:

a) b)

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) … + 4 = 7

A. 3 B. 0 C. 7 D. 2

b) 8 … 9

A. > B. < C. =

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 + 0 – 1 = …

A. 4 B. 5 C. 6

Bài 6:

Hình trên có … khối hộp chữ nhật

Bài 7: Nối với hình thích hợp:

A. hình vuông

B. hình chữ nhật

C. hình tam giác

II. TỰ LUẬN

Bài 8: Tính:

9 + 0 = 8 – 2 = 7 + 3 = 10 – 0 =

Bài 9: Tính:

9 – 1 – 3 = …………. 3 + 4 + 2 = ………….

Bài 10: Viết phép tính thích hợp với hình vẽ:

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Cánh diều

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 2)

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp:

Bài 2: Tính:

6 + 2 = …. 3 + 5 = …. 1 + 7 = …. 9 – 1 = …..

2 + 3 = …. 6 – 1 = …. 9 – 4 = …. 7 – 2 = …..

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

3 + … = 7 … + 2 = 4 9 – … = 6

1 + … = 5 6 – … = 3 1 + … = 1

Bài 4: Nối mỗi phép tính với kết quả đúng:

Bài 5: Viết các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

Bài 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Bài 2: Nối các số từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh:

Bài 3: Tính nhẩm:

2 + 4 = …

5 + 3 = …

1 + 0 = …

3 – 1 = …

5 – 4 = …

6 – 3 = …

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

2 + 5 = ☐

3 + 6 = ☐

6 – ☐ = 2

5 – ☐ = 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 2)

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp:

Bài 2:

a) Sắp xếp các số 4, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 3, 6, 2, 5 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 3: Tính nhẩm:

1 + 0 = …

3 + 6 = …

8 + 1 = …

9 – 2 = …

7 – 3 = …

5 – 1 = …

Bài 4: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

6 … 3

2 … 4

7 … 7

3 – 1 … 2

6 – 0 … 4 + 1

1 + 2 … 9 – 8

Bài 5: Làm theo mẫu:

Mẫu:

Số

Phép tính

4, 2, 6

2 + 4 = 6

6 – 4 = 2

a) Số: 7, 3, 4

b) Số: 1, 2, 3

c) Số: 2, 9, 7

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 – sách cũ:

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 1)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 2)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 3)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 4)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 5)

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16

Warning: file_get_contents(https://poltekkeskupang.info/cks.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16