Giáo dục

Giáo án Làm quen chữ cái b, d, đ

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Đề tài: Làm quen chữ cái b , d ,đ

Chủ đề:Thế giới động vật

Đối tượng:5 – 6 tuổi

Thời gian:30 – 35 phút

Người thực hiện: Lê Thị Thúy Hường

Đơn vị: Trường mầm non Đông Hoàng– huyện Đông Hưng- tỉnh Thái Bình

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

– Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái: b, d, đ

– Nhận ra âm và chữ cái b, d, đ trong tiếng và từ trọn vẹn

– Biết nhận xét về cấu tạo của chữ b, d, đ

2.Kỹ năng

– Rèn kỹ năng phát âm , so sánh, phân biệt được sự giống và khác nhau giữa chữ b , d và chữ d , đ

– Rèn kỹ năng hoạt động nhóm thông qua trò chơi với nhóm chữ cái b , d ,đ

– Phát triển nhanh nhẹn cho trẻ, phát triển vận động (chạy) khi tham gia trò chơi.

3. Thái độ

– Có ý thức, hứng thú trong học tập ,biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.

– Giáo dục trẻ bảo biết bảo vệ môi trường.

II.CHUẨN BỊ

1.Đồ dùng của cô

– Giáo án word ,giáo án điện tử

– Ti vi , máy tính, nhạc bài hát “đố bạn”,chú voi con

– Bảng bông , que chỉ

2.Đồ dùng của trẻ

– Mỗi trẻ một rổ đựng lá gắn chữ b , d ,đ

– 3 bảng bông nhỏ ,các nét chữ b , d , đ

– 3 ngôi nhà: con dê ,con lạc đà ,con báo

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ

HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

1.Ổn định tổ chức:

– Giới thiệu khách , chào khách

– Các con ơi hôm nay cô có một đoạn video rất hay.Cô mời các con cùng xem nhé!

– Cô mở video cho trẻ xem và trò chuyện cùng trẻ.

– Trong đoạn video mà chúng mình vừa xem có những con vật gì?

À trong đoạn video có con ngựa vằn,con hổ, con sư tử,con voi,con gấu đó là những con vật sống ở đâu?

Đúng rồi, đây là những con thú quý hiếm mà chúng ta cần bảo vệ đấy các con ạ

Trong rừng còn có một con vật nữa chúng mình có biết đây là con gì không?

2.Nội dung:

2.1. Hoạt động 1: Làm quen chữ b,d,đ

*Làm quen chữ b

A đúng rồi đó là “con báo”

Dưới hình ảnh con báo cô có từ “con báo”cô mời các con đọc từ “con báo”

– Chúng mình cùng đếm xem trong từ “con báo” có bao nhiêu chữ cái.

– Trong từ “con báo” có chữ cái nào mà chúng mình đã được học .Cô mời một con lên chọn và phát âm chữ đã học.

– Trong từ “con báo” có chữ cái mới mà hôm nay cô muốn giới thiệu với chúng mình.

– Bạn nào biết chữ cái này rồi?

– Cô giới thiệu đây là chữ “b”

– Cô cầm thẻ chữ “b” to của cô và phát âm mẫu 2 lần

– Cô giới thiệu cách phát âm: để phát âm chữ “b”khép hai môi đẩy hơi nhẹ và phát âm “b”

– Cô mời cả lớp phát âm chữ “b”( 3 lần)

– Mời từng tổ phát âm

– Mời lần lượt cá nhân trẻ cầm thẻ chữ “b” của cô phát âm và chuyển cho bạn cầm và phát âm

(cô chú ý sửa sai).

– Cô cho cả lớp phát âm lại một lần nữa.

-Các con quan sát chữ “b” và cho cô biết chữ “b” gồm mấy nét, là những nét nào?

( Cô gọi 2,3 trẻ nhận xét)

– Cô khái quát lại: chữ “b” có một nét thẳng đứng, một nét cong tròn, nét cong tròn nằm phía dưới bên phải nét thẳng đứng.

– Cô gọi 2,3 trẻ nhắc lại cấu tạo chữ “b”

Cô giới thiệu: có 3 kiểu chữ b. Đây là chữ “b” in thường, đây là chữ “B” in hoa, đây là chữ “b” viết thường. 3 kiểu chữ này có cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là “b”

-Cô cho cả lớp phát âm ba kiểu chữ “b”.

– Các con đã nhìn thấy chữ “b” ở đâu?

*Làm quen chữ d

– Ở trong rừng còn có con vật gì sinh sống đây các con?

(Cô mở hình ảnh “con dê”).

– Đúng rồi, đây là hình ảnh dê đen. Dưới hình ảnh con dê đen cô có từ “dê đen”. Cô mời cả lớp đọc“dê đen”.

– Trong từ “dê đen” có chữ cái nào mà chúng mình đã được học. (Cô gọi 1 trẻ lên chỉ và đọc ).

– Trong từ”dê đen” có 2 chữ cái mới cô muốn giới thiệu với chúng mình đó là chữ “d” và chữ “đ”.

– Đây là chữ gì?

– Cô phát âm mẫu 2 lần

– Cô phân tích cách phát âm chữ “d”: Để phát âm chữ “d”, miệng hơi mở, mặt lưỡi áp vào vòm trên của miệng đẩy hơi nhẹ và phát âm: “d”.

– Cô mời cả lớp phát âm chữ “d” 3 lần.

– Mời từng tổ phát âm.

-Cô cầm chữ “d” mời từng cá nhân trẻ phát âm (2/3 số trẻ phát âm))

(Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

Cả lớp phát âm lại 1 lần.

Các con quan sát chữ “d” và cho cô biết, chữ “d” có cấu tạo như thế nào?

– Cô gọi 2, 3 trẻ nhận xét.

-Cô khái quát lại chữ “d” có 1 nét thẳng đứng, 1 nét cong tròn. Nét cong tròn nằm phía dưới bên trái nét thẳng đứng.

– Cô mời 2 , 3 trẻ nhắc lại cấu tạo chữ “d”

-Chữ “d” cũng có 3 kiểu chữ: đây là chữ “d” in thường, đây là chữ “D” in hoa và đây là chữ d viết thường. 3 kiểu chữ này có cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là “d”

Cô cho trẻ phát âm 3 kiểu chữ “d”.

-Cô cho trẻ đi tìm chữ “d” xung quanh lớp

*Làm quen chữ đ

– Cô thấy các con học rất giỏi, vì thế cô quyết định thưởng cho các con một hộp quà. Cô con mình cùng nhau mở quà nào!

1,2,3 mở quà, đó là 1 chữ cái, con nào biết gì về chữ cái này.

– Cô giới thiệu chữ “đ” và phát âm mẫu 2 lần.

– Cô phân tích cách phát âm chữ “đ”: Để phát âm chữ “đ”, miệng hơi mở, đầu lưỡi chạm vào hàm trên đẩy hơi bật nhẹ và phát âm: “đ”.

– Cô mời cả lớp phát âm chữ “đ” 3 lần.

– Mời từng tổ phát âm.

– Mời cá nhân trẻ phát âm (2/3 số trẻ).

– Cả lớp phát âm 1 lần.

– Các con quan sát chữ “đ” và cho cô biết: chữ “đ” có những nét nào?

(Cô gọi 2, 3 trẻ nhận xét).

– Cô khái quát lại: Chữ “đ” có 1 nét cong tròn, 1 nét thẳng đứng,1 nét nằm ngang nằm trên nét thẳng đứng. Nét cong tròn nằm phía dưới bên trái nét thẳng đứng.

– Cô mời 2 trẻ nhắc lại cấu tạo chữ “đ”

– Có 3 kiểu chữ đ: đây là chữ “đ” in thường, đây là chữ “Đ” in hoa và đây là chữ “đ” viết thường.3 kiểu chữ này có cách viết khác nhau nhưng đều đọc là “đ”

Cô cho trẻ phát âm 3 kiểu chữ “đ”.

– Có 1 bài hát rất hay các con đã được học có chứa nhiều chữ đ, đó là bài hát “ đố bạn”. Cô mời các con đứng dậy hát và vận động bài hát “Đố bạn” nào!

2.2. Hoạt động 2: So sánh

* Cho trẻ ôn lại các chữ cái vừa học.

* So sánh chữ b và chữ d

– Cô gọi 2,3 trẻ so sánh.

– Cô khái quát lại chữ b và chữ d

+ Giống nhau: đều có 1 nét thẳng đứng và 1 nét cong tròn.

+ Khác nhau: chữ “b” nét cong tròn nằm phía dưới bên phải nét thẳng đứng. Chữ “d” nét cong tròn nằm phía dưới bên trái.

Cô gọi 2 trẻ nhắc lại

*So sánh chữ d và chữ đ

– Cô gọi 2, 3 trẻ so sánh.

Cô khái quát lại chữ d và chữ đ.

+ Giống nhau: đều có nét cong tròn, nét thẳng đứng.

+ Khác nhau: chữ “d” không có nét nằm ngang, chữ “đ’ có nét nằm ngang nằm trên nét thẳng đứng.

 • Cô cho trẻ nhắc lại

2.3. Hoạt động 3: Trò chơi ôn luyện:

*Trò chơi 1: Ai nhanh nhất

Cô đã chuẩn bị cho mỗi con một rổ đồ chơi để ở các góc chơi,các con hãy lấy rổ đồ chơi về ngồi gần cô nào!

Cô hỏi :Trong rổ của các con có những gì?

Cách chơi:Các con lắng nghe cô nói tên hoặc đặc điểm chữ nào thì các con tìm nhanh, khi cô đếm đến 3 thì chúng mình giơ nhanh và phát âm chữ cái đó.

Cô cho trẻ tìm và giơ nhiều lần (cô chú ý quan sát, sửa sai, động viên trẻ)

-Cô nhận xét trẻ chơi

*Trò chơi 2:Tổ nào nhanh nhất

Cô giới thiệu :Hôm nay cô đã chuẩn bị cho lớp mình 3 bảng bông nhỏ có gắn các chữ cái vừa học chữ gì đây các con. Chữ b ,d ,đ và cô còn có các nét chữ rời đấy.

Cách chơi: Lớp mình chia 3 nhóm chơi các bạn trong nhóm thảo luận gắn các nét thành các chữ cái mà chúng mình vừa học.Thời gian là một bản nhạc, nhóm nào ghép được nhiều chữ b , d ,đ đúng thì nhóm đó giành chiến thắng.

Luật chơi: nếu ghép chữ bị sai ,ngược chữ thì sẽ không được tính.

-Cô nhận xét kết quả chơi

*Trò chơi 3:Tìm lá cho các con vật

Cô giới thiệu:Cô có 3 ngôi nhà các con vật đó là con dê cô có từ “con dê”,còn đây là con gì con báo cô có từ “con báo”,và con lạc đà cô có từ “con lạc đà”.Trong từ các con vật có chứa chữ b,chữ d,chữ đ mà chúng mình vừa được học

*Cách chơi: Mỗi bạn chon cho mình một chiếc lá mà mình thích, sau đó vừa đi vừa hát bài “Chú voi con”. Khi có hiệu lệnh “tìm lá” con nào có lá chứa chữ cái gì thì sẽ mang lá về cho con vật có tên chứa chữ cái tương ứng.

Lần 2:chúng mình đổi lá cho nhau sau hiệu lệnh “tìm lá”chúng mình về nhà các con vật có chữ cái tương ứng với chiếc lá và gắn chữ đó vào nhà cho các con vật.

*Luật chơi:bạn nàovề không đúng nhà con vật có chữ cái giống chữ trong từ sẽ phải nhẩy lò cò.

-Cô nhận xét kết quả chơi

3. kết thúc

Hôm nay các con đã làm quen với chữ cái gì?

Cô thấy các con chơi rất giỏi cô khen tất cả các con.Về nhà các con tìm chữ b ,d ,đ trong sách báo tranh ảnh đọc cho ông bà bố mẹ nghe nhé!

Bên ngoài trời rất đẹp cô con mình cùng làm các chú thỏ đi tắm nắng nào!

 • Vâng ạ
 • Trẻ xem video
 • Con hổ,con nghựa vằn ,con sư tử…ạ
 • Sống trong rừng ạ

 • Con báo ạ

 • Trẻ đọc “ con báo”
 • Trẻ đếm

 • Trẻ phát âm a,o,c

 • Trẻ trả lời

 • Trẻ phát âm “b”

 • Trẻ phát âm

 • Chữ “b” có nét thẳng đứng và nét cong tròn ạ

 • Chữ “b” có một nét thẳng đứng ,một nét cong tròn .nét cong tròn nằm phía dưới bên phải nét thẳng đứng

 • Trẻ đọc 3 kiểu chữ “b”
 • Sách báo tranh ảnh ạ

 • Trẻ trả lời: Dê đen
 • Dê đen
 • Trẻ lên chỉ e, ê phát âm

 • Chữ “d” ạ

 • Trẻ phát âm “d”
 • Trẻ phát âm “d”

 • Chữ “d”
 • Trẻ nhận xét

 • Chữ “d” có nét cong tròn khép kín và nét thẳng đứng, nét cong tròn nằm phía dưới bên trái của nét thẳng đứng

 • Trẻ phát âm “d”
 • Tìm chữ “d”

 • Vâng ạ
 • Trẻ trả lời

 • Trẻ phát âm “đ”

 • Chữ “đ”
 • Trẻ trả lời

 • Chữ “đ”có 1 nét cong tròn,1 nét thẳng đứng ,1nét nằm ngang nằm trên nét thẳng đứng,nét cong tròn nằm phía dưới bên trái nét thẳng đứng

 • Trẻ hát và vận động
 • Phát âm các chữ b, d, đ
 • Trẻ so sánh

+ Giống nhau: đều có 1 nét thẳng đứng và 1 nét cong tròn.

+ Khác nhau: chữ “b” nét cong tròn nằm phía dưới bên phải nét thẳng đứng. Chữ “d” nét cong tròn nằm phía dưới bên trái.

+ Giống nhau: đều có nét cong tròn, nét thẳng đứng.

+ Khác nhau: chữ “d” không có nét nằm ngang, chữ “đ’ có nét nằm ngang nằm trên nét thẳng đứng.

– Có các lá và chữ ạ

– Trẻ tìm giơ và phát âm chữ

 • Trẻ chơi 3 nhóm

– Trẻ chơi 2 lần

– chữ b, d, đ ạ

 • Vâng ạ

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16

Warning: file_get_contents(https://poltekkeskupang.info/cks.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16