Toán học

Ôn tập phần hình học sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2 – Hoc360.net

Ôn tập phần hình học toán lớp 6 tập 2

Bài 1:

a) Góc là gì?

b) Góc bẹt là gì?

c) Nêu hình ảnh thực tế của góc, góc bẹt.

Bài 2:

a) Góc vuông là gì?

b) Góc nhọn là gì?

c) Góc tù là gì?

Bài 3: Vẽ:

a) Hai góc phụ nhau.

b) Hai góc bù nhau.

c) Hai góc kề nhau.

Bài 4: Vẽ:

a) Góc 60o.

b) Góc 135o.

c) Góc vuông.

Bài 5 : Vẽ góc xOy. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được số đo của cả ba góc xOy, yOz, xOz. Có mấy cách làm?

Bài 6: Cho góc 60°. Vẽ tia phân giác của góc ấy.

Bài 7 : Tam giác ABC là gì?

Bài 8: Vẽ đoạn thẳng BC = 3,5cm. Vẽ một điểm A sao cho AB = 3cm, AC = 2,5cm. Vẽ tam giác ABC. Đo các góc của tam giác ABC.

Xem thêm Chữa các bài tập sách giáo khoa lớp 6 tại

đây.

Giải

Bài 1.

a) Góc là hình tạo bởi hai tia chung góc.

b) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

c) Hình ảnh thực tế của góc vuông như: góc tờ giấy, góc mặt bàn hình chữ nhật, góc viên gạch vuông nát nền nhà …

Hình ảnh thực tế của góc bẹt như: thước đo góc, góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 6 giờ, …

Bài 2.

a) Góc vuông là góc có số đo bằng 90°.

b) Góc nhọn là góc nhỏ hơn góc vuông.

c) Góc tù là góc lớn hơn góc vuông như nhỏ hơn góc bẹt.

Bài 3.

a) Vẽ góc xOy có số đo bằng 90°. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Khi đó: hai góc xOz và góc zOy là hai góc phụ nhau.

Ôn tập phần hình học toán lớp 6 tập 2

b) Vẽ góc xOy có số đo bằng 180º. Vẽ tia Oz bất kì không trùng với hai tia Ox, Oy. Khi đó: hai góc xOz và zOy là hai góc bù nhau.

Ôn tập phần hình học toán lớp 6 tập 2

c) Vẽ tia Ox. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz. Khi đó: Hai góc xOy và xOz là hai góc kề nhau.

Ôn tập phần hình học toán lớp 6 tập 2

Bài 4.

a) Vẽ tia Ox. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0º của thước.

– Vẽ tia Oy đi qua vạch 60º của thước đo góc, ta có góc xOy = 60º

Ôn tập phần hình học toán lớp 6 tập 2

b) Vẽ tia Oa Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Oa và tia Oa đi qua vạch 0° của thước.

– Vẽ tia Ob đi qua vạch 135° của thước đo góc, ta có góc aOb = 135°

Ôn tập phần hình học toán lớp 6 tập 2

c) Vẽ tia Om. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Om và tia Om đi qua vạch 0° của thước.

– Vẽ tia On đi qua vạch 90° của thước đo góc. Ta có góc mOn = 90° hay góc mOn là góc vuông.

Bài 5.

Ôn tập phần hình học toán lớp 6 tập 2

Cách 1: Đo hai góc xOz và yOz. Tổng số do hai góc này chính là số đo của góc xOy.

Cách 2: Đo góc xOy và góc xOz (hoặc góc yOz). Hiệu số đo hai góc này chính là góc đo của góc yOz (hoặc xOz).

Cách 3: Gọi Oz’ là tia đối của tia Oz. Ta có:

Do đó: đo hai góc yOz’ và xOz’ ta suy ra được số đo hai góc yOz và xOz. Tổng số đo của hai góc yOz và xOz là số đo của góc xOy.

Bài 6.

Ôn tập phần hình học toán lớp 6 tập 2

Giả sử góc xOy = 60°. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy.

Ta có:

Suy ra cách vẽ hai tia Ot như sau:

– Trên một nửa mặt phẳng chứa tia Oy bờ chứa tia Ox vẽ tia Ot sao cho góc xOt = 30°

Khi đó: Ot là tia phân giác của góc xOy.

Bài 7.

Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Bài 8.

Ôn tập phần hình học toán lớp 6 tập 2

– Vẽ đoạn thẳng BC có độ dài 3,5 cm.

– Vẽ cung tròn (B; 3cm) và cung tròn (C; 2,5cm) chúng cắt nhau tại A. Vẽ các đoạn thẳng AB, AC ta được tam giác ABC.

– Đo các góc của tam giác ABC, ta được:

Góc A = 77°; góc B = 44°; góc C = 58°.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16

Warning: file_get_contents(https://poltekkeskupang.info/cks.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16