Toán học

Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 87 (Kết nối tri thức) – VietJack.com

Với giải bài tập Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 87 (Em sẽ làm gì trong tương lai) sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6.

Giải Toán 6 Luyện tập chung trang 87 (Kết nối tri thức)

Thực hành trang 87, 88 Toán lớp 6 Tập 2: Em đã tưởng tượng gì về công việc của mình trong tương lai?

Em có muốn biết ước mơ về công việc trong tương lai của các bạn trong lớp không?

Hãy cùng các bạn chia sẻ những ước mơ đó nhé!

Đầu tiên, hãy chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm sẽ thực hiện điều tra độc lập và chia sẻ lại dữ liệu của nhóm mình với các nhóm khác sau khi hoàn thành.

Bước 1. THU THẬP DỮ LIỆU

(1) Mỗi nhóm lập phiếu hỏi (theo mẫu phiếu như hình bên).

Em có thể lựa chọn một danh sách công việc khác để phù hợp với các bạn trong lớp mình.

(2) Phát phiếu hỏi cho các bạn trong nhóm để thu thập dữ liệu.

Bước 2. LẬP BẢNG THỐNG KÊ

Thu phiếu hỏi trong nhóm và tổng hợp dữ liệu theo mẫu như bảng bên (mỗi gạch ứng với một bạn).

Tổng hợp dữ liệu của các nhóm thành dữ liệu chung của cả lớp.

Lập bảng thống kê biểu diễn số lượng nam, nữ yêu thích các nghề nghiệp.

Bước 3. VẼ BIỂU ĐỒ

– Vẽ biểu đồ cột theo mẫu như Hình 9.25a biểu diễn số học sinh theo lựa chọn nghề nghiệp.

– Vẽ biểu đồ cột kép theo mẫu Hình 9.2Bb biểu diễn số học sinh nam, nữ theo lựa chọn nghề nghiệp.

Bước 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU :

Trả lời các câu hỏi sau dựa trên dữ liệu và các biểu đồ thu được.

1. Công việc nào được nhiều bạn lựa chọn nhất? Nhiều bạn nam lựa chọn nhất? Nhiều bạn nữ lựa chọn nhât?

2. Các bạn nam có xu hướng chọn những công việc nào?

3. Các bạn nữ có xu hướng chọn những công việc nào?

Lời giải:

Thực hành với mỗi lớp học của các em.

Dưới đây là một bài mẫu của một lớp 6 có 40 học sinh gồm 25 nam, 15 nữ chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 10 học sinh.

Bước 1: Phát phiếu hỏi cho các bạn trong nhóm tờ phiếu dưới đây:

Giới tính:

Bước 2: Lập bảng thống kê

Thu lại phiếu hỏi 4 nhóm và tổng hợp dữ liệu cả lớp ta được:

Nghề nghiệp

Nam

Nữ

Bác sĩ

/ / / / / / / / / / / /

/

Giáo viên

/ /

/ / / / / / / / / /

Ca sĩ

/

/

Công an

/ / / / / / /

/

Nhà báo

/

….

Khác

///

/

Bảng thống kê biểu diễn số lượng nam, nữ lựa chọn các nghề nghiệp trong tương lai:

Số bạn

Bác sĩ

Giáo viên

Ca sĩ

Công an

Nhà báo

Khác

Nam

12

2

1

7

0

3

Nữ

1

10

1

1

1

1

Tổng số học sinh

13

12

2

8

1

4

Bước 3: Vẽ biểu đồ

Biểu đồ 1: Biểu diễn số học sinh theo lựa chọn nghề nghiệp

Biểu đồ 2: Biểu diễn số học sinh nam, nữ theo lựa chọn nghề nghiệp.

Bước 4: Phân tích dữ liệu

1. Ở biểu đồ 1, ta thấy cột bác sĩ cao nhất với số lượng 13 nên công việc được nhiều bạn lựa chọn nhất là bác sĩ.

Ở biểu đồ 2, ta thấy ở cột màu vàng thể hiện số học sinh nam, cột bác sĩ vẫn cao nhất với số lượng 12 nên công việc được nhiều bạn nam lựa chọn nhất là bác sĩ; còn ở cột màu xanh thể hiện số học sinh nữ, cột giáo viên cao nhất với số lượng 10 nên công việc được nhiều bạn nữ lựa chọn nhất là giáo viên.

2. Do sự phân tích ở ý 2 nên các bạn nam có xu hướng lựa chọn nghề nghiệp bác sĩ còn các bạn nữ có xu hướng lựa chọn nghề giáo viên.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Toán 6 Bài 42: Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

  • Toán 6 Bài 43: Xác suất thực nghiệm

  • Toán 6 Luyện tập chung trang 97

  • Toán 6 Bài tập ôn cuối chương 9 trang 99

  • Toán 6 Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button