Toán học

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Loạt bài Giải bài tập Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6 giúp bạn dễ làm làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Toán 6.

Trả lời câu hỏi giữa bài

 • Hoạt động 1 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Từ gốc O trên trục số, di chuyển sang trái 3 đơn vị đến điểm A (H.3.10). Điểm A biểu diễn số nào? ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 2 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Di chuyển tiếp sang trái thêm 5 đơn vị đến điểm B (H.3.11). B chính là ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 1 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép cộng sau: (- 12) + (- 48); (- 236) + (- 1 025) ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 1 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng phép cộng hai số nguyên âm để giải bài toán sau. Một chiếc tàu ngầm ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số đối của 4; -5; 9; -11 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số đối của mỗi số 5 và -2 rồi biểu diễn chúng trên cùng một trục số ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 3 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Từ điểm A biểu diễn số – 5 trên trục số di chuyển sang phải 3 đơn vị (H.3.15) đến điểm B. Điểm B biểu diễn kết quả phép cộng nào ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 4 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Từ điểm A di chuyển sang phải 8 đơn vị (H.3.16) đến điểm C. Điểm C biểu diễn kết quả của phép cộng nào? ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính: a) 203 + (-195); b) (- 137) + 86 ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng phép cộng hai số nguyên khác dấu để giải bài toán sau ….

  Xem lời giải

 • Tranh luận trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Tổng của hai số nguyên khác dấu là âm hay dương ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 5 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Tính và so sánh giá của a + b và b + a với a = – 7, b = 11 ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 6 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Tính và so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c) với a = 2, b = – 4, c = – 6 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 4 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cách hợp lí: a) (-2019) + (-550) + (-451); b) (-2) + 5 + (-6) + 9 ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 7 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1: Nửa tháng đầu một cửa hàng bán lẻ lãi được 5 triệu đồng, nửa tháng sau ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 8 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả ở hai dòng cuối ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 5 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính các hiệu sau: a) 5 – (-3); b) (-7) – 8 ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 3 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Nhiệt độ bên ngoài của một máy bay ở độ cao 10 000 m là – 48oC. Khi hạ cánh ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 3.9 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính tổng hai số cùng dấu: a)(-7) + (-2); b)(-8) + (-5) ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.10 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính tổng hai số khác dấu: a) 6 + (-2); b) 9 + (-3) ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.11 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Biểu diễn – 4 và số đối của nó trên cùng một trục số ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.12 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép trừ sau: a) 9 – (-2); b) (-7) – 4 ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.13 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B như hình vẽ. Ta quy ước ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.14 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Mỗi hình sau đây mô phỏng phép tính nào ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.15 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính nhẩm: a) (-3) + (-2); b) (-8) – 7; c) (-35) + (-15) ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.16 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cách hợp lí: a) 152 + (-73) – (-18) – 127 ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.17 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức, khi: a); x = -26; b) x = 76 ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.18 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Thay mỗi dấu * bằng một chữ số thích hợp để có ….

  Xem lời giải

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button