Toán học

Sách bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức

[Sách bài tập Toán lớp 6 – Kết nối tri thức] Với giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 và Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết đầy đủ Toán 6 Số học & Hình học sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Toán 6.

Mục lục Giải sách bài tập Toán 6 – Kết nối tri thức

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên

SBT Toán 6 Bài 1: Tập hợp

SBT Toán 6 Bài 2: Cách ghi số tự nhiên

SBT Toán 6 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

SBT Toán 6 Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

SBT Toán 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

SBT Toán 6 Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

SBT Toán 6 Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính

SBT Toán 6 Ôn tập chương 1 trang 28, 29

SBT Toán 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

SBT Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu chia hết

SBT Toán 6 Bài 10: Số nguyên tố

SBT Toán 6 Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất

SBT Toán 6 Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

SBT Toán 6 Ôn tập chương 2 trang 45, 46

SBT Toán 6 Bài 13: Tập hợp các số nguyên

SBT Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

SBT Toán 6 Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

SBT Toán 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên

SBT Toán 6 Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

SBT Toán 6 Ôn tập chương 3 trang 61, 62

SBT Toán 6 Bài 18: Hình tam giác đều. hình vuông. Hình lục giác đều

SBT Toán 6 Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân

SBT Toán 6 Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

SBT Toán 6 Ôn tập chương 4 trang 75, 76, 77

SBT Toán 6 Bài 21: Hình có trục đối xứng

SBT Toán 6 Bài 22: Hình có tâm đối xứng

SBT Toán 6 Ôn tập chương 5 trang 91, 92, 93

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2

SBT Toán 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

SBT Toán 6 Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương

SBT Toán 6 Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số

SBT Toán 6 Bài 26: Phép nhân và phép chia phân số

SBT Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

SBT Toán 6 Ôn tập chương 6

SBT Toán 6 Bài 28: Số thập phân

SBT Toán 6 Bài 29: Tính toán với số thập phân

SBT Toán 6 Bài 30: Làm tròn và ước lượng

SBT Toán 6 Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

SBT Toán 6 Ôn tập chương 7

SBT Toán 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng

SBT Toán 6 Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

SBT Toán 6 Bài 34: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

SBT Toán 6 Bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng

SBT Toán 6 Bài 36: Góc

SBT Toán 6 Bài 37: Số đo góc

SBT Toán 6 Ôn tập chương 8

SBT Toán 6 Bài 38: Dữ liệu và thu thập dữ liệu

SBT Toán 6 Bài 39: Bảng thống kê và biểu đồ tranh

SBT Toán 6 Bài 40: Biểu đồ cột

SBT Toán 6 Bài 41: Biểu đồ cột kép

SBT Toán 6 Bài 42: Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

SBT Toán 6 Bài 43: Xác suất thực nghiệm

SBT Toán 6 Ôn tập chương 9

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button