Toán học

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 6 Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán 6 sách mới đầy đủ, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán 6 Bài 6.

Giải Toán lớp 6 Bài 6 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Video Giải Toán 6 Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên – Kết nối tri thức – Cô Xuân (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi giữa bài

 • Mở đầu trang 22 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Truyền thuyết Ấn Độ kể rằng, người phát minh ra bàn cờ vua đã chọn phần thưởng là ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 1 trang 22 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Để tìm số hạt thóc ở ô thứ 8, ta phải thực hiện phép nhân có bao nhiêu thừa số 2 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 1 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Hoàn thành bảng bình phương của các số tự nhiên từ 1 đến 10 ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng trang 23 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tính số hạt thóc có trong ô thứ 7 của bàn cờ nói trong bài toán mở đầu ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 2 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết kết quả phép nhân sau dưới dạng một lũy thừa của 7 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa a)53 . 57 b)24 . 25 . 29….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 3 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết kết quả các phép tính dưới dạng một lũy thừa a) 76 : 74 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết kết quả các phép tính dưới dạng một lũy thừa ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 1.36 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa a) 9 . 9 . 9 . 9 . 9 b) 10 . 10 . 10 . 10 ….

  Xem lời giải

 • Bài 1.37 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Hoàn thành bảng sau vào vở bài 1.37 trang 24 toán 6 kết nối….

  Xem lời giải

 • Bài 1.38 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tính a) 2 ^ 5 b) 3 ^ 3 c) 5^2 d)10 ^ 9 ….

  Xem lời giải

 • Bài 1.39 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết các số sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các lũy thừa ….

  Xem lời giải

 • Bài 1.40 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tính 11 ^ 2, 111 ^ 2 . Từ đó hãy dự đoán kết quả của 1111 ^ 2 ….

  Xem lời giải

 • Bài 1.41 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Biết 2^10 = 2024. Tính 2^9 và 2^11 Bài 1.41 trang 24 toán kết nối ….

  Xem lời giải

 • Bài 1.42 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tính a) 5^7.5^3 b) 5^8.5^5 Bài 1.42 trang 24 toán kết nối ….

  Xem lời giải

 • Bài 1.43 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Ta có: 1 + 3 + 5 = 9 = 3^2 Viết các tổng sau dưới dạng bình phương ….

  Xem lời giải

 • Bài 1.44 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Thời gian để Mặt Trời tiêu thụ một lượng khí hdrogen có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất là ….

  Xem lời giải

 • Bài 1.45 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Theo các nhà khoa học, mỗi giây cơ thể con người trung bình tạo ra khoảng ….

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

 • Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính

 • Luyện tập chung trang 27

 • Bài tập cuối Chương 1 trang 28

Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Video Giải Toán 6 Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính – Cánh diều – Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi giữa bài

 • Câu hỏi khởi động trang 26 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Khi tính giá trị của một biểu thức, ta không được làm tùy tiện mà phải tính theo ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 1 trang 26 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Hai bạn Lan và Y Đam San tính giá trị của biểu thức 100 : 10 . 2 như sau: ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 1 trang 26 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Tính giá trị của biểu thức: a) 507 – 159 – 59 ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 2 trang 27 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Hai bạn A Lềnh và Su Ni tính giá trị của biểu thức 28 – 4. 3 như sau: ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 27 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Tính giá trị của biểu thức: 18 – 4 . 3 : 6 + 12. ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 3 trang 27 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Ba bạn H’Maryam (đọc là Hơ Ma-ri-am), Đức và Phương tính giá trị của biểu thức ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 27 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Tính giá trị của biểu thức: ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 4 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Hai bạn A Lềnh và Su Ni tính giá trị của biểu thức (30 + 5) : 5 như sau: ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 4 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Tính giá trị của biểu thức: 15 + (39 : 3 – 8) . 4. ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 5 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Thầy giáo hướng dẫn học sinh tính giá trị của biểu thức ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 5 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Tính giá trị của biểu thức: 35 – {5 .[(16 + 12) : 4 + 3] – 2 . 10}. ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Tính giá trị của biểu thức: ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Tính giá trị của biểu thức: ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Tính giá trị của biểu thức: ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Tính giá trị của biểu thức: ….

  Xem lời giải

 • Bài 5 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Tính giá trị của biểu thức: ….

  Xem lời giải

 • Bài 6 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Trên 1 cm2 mặt lá có khoảng 30 000 lỗ khí. (Nguồn: Sinh học 6, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010). ….

  Xem lời giải

 • Bài 7 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Anh Sơn vào siêu thị mua 2 chiếc áo phông giá 125 000 đồng/chiếc ….

  Xem lời giải

 • Bài 8 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Cô Hạnh mua 30 quyển vở, 30 chiếc bút bi, hai hộp bút chì mỗi hộp có 12 chiếc. ….

  Xem lời giải

 • Bài 9 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Một trường trung học cơ sở tổ chức cho lớp 6D gồm 40 học sinh đi tham quan học tập ngoại khóa ….

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Toán lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

 • Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

 • Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

 • Bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

A. Các câu hỏi trong bài

 • Hoạt động khởi động trang 21 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Có thể chia đều 7 quyển vở cho ba bạn được không ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động khám phá 1 trang 21 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Có thể chia đều 15 quyển vở cho 3 bạn được không? Mỗi bạn được bao nhiêu ….

  Xem lời giải

 • Thực hành 1 trang 22 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Hãy tìm số dư trong phép chia mỗi số sau đây cho 3: 255; 157 ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động khám phá 2 trang 22 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Viết hai số chia hết cho 11. Tổng của chúng có chia hết cho 11 không ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động khám phá 3 trang 22 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 6, số còn lại chia hết ….

  Xem lời giải

 • Thực hành 2 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Không thực hiện phép tính, xét xem các tổng, hiệu sau có chia hết cho ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng trang 23 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x, x là số tự nhiên. Tìm x để A chia hết ….

  Xem lời giải

B. Bài tập

 • Bài 1 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Khẳng định nào sau đây là đúng, khẳng định nào là sai ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Trong các phép chia sau, phép chia nào là phép chia hết, phép chia nào ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Tìm các số tự nhiên q và r biết cách viết kết quả phép chia có dạng ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Trong phong trào xây dựng nhà sách của chúng ta, lớp 6A thu được 3 loại ….

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

 • Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 • Bài 9: Ước và bội

Lưu trữ: Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 6 – sách cũ

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 6
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 6 có đáp án
 • Top 52 Đề thi Toán 6 có đáp án

Mua hàng giảm giá Shopee Mã code

 • XMen For Boss chỉ 60k/chai
 • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16

Warning: file_get_contents(https://poltekkeskupang.info/cks.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16