Toán học

Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 29: Tính toán với số thập phân sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 29.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 29: Tính toán với số thập phân

Video Giải Toán 6 Bài 29: Tính toán với số thập phân – Kết nối tri thức – Cô Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

Giải Toán 6 trang 31 Tập 2

 • Bài toán mở đầu trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: Một tàu thăm dò đáy biển đang ở độ cao – 0,32 km (so với mực nước biển). ….

  Xem lời giải

1. Phép cộng, trừ số thập phân

 • Hoạt động 1 trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: a) 2,259 + 0,31; b) 11,325 – 0,15 ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 2 trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện các phép tính sau bằng cách quy về cộng hoặc trừ hai số thập phân dương tương tự như với số nguyên: ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 32 Tập 2

 • Luyện Tập 1 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: a) (- 2,259) + 31,3; b) (- 0,325) – 11,5. ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 1 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy giải bài toán mở đầu: Một tàu thăm dò đáy biển ….

  Xem lời giải

2. Phép nhân số thập phân

 • Hoạt động 3 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: 12,5. 1,2. ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 4 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện phép nhân sau bằng cách quy về phép nhân hai số thập phân dương tương tự như với số nguyên: ….

  Xem lời giải

 • Luyện Tập 2 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: a) 2,72. (- 3,25); b) (- 0,827). (-1,1). ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: Mức tiêu thụ nhiên liệu của một chiếc xe máy là 1,6 lít trên 100 kilômét. Giá một lít xăng E5 RON 92-ll ngày 20-10-2020 là 14 260 đồng (đã bao gồm thuế). ….

  Xem lời giải

3. Phép chia số thập phân

 • Hoạt động 5 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: 31,5: 1,5…..

  Xem lời giải

 • Hoạt động 6 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện các phép tính sau bằng cách quy về phép chia hai số thập phân dương tương tự như với số nguyên: ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 33 Tập 2

 • Câu hỏi trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Thương của hai số khi nào là số dương? Khi nào là số âm? ….

  Xem lời giải

 • Luyện Tập 3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: a) (- 5,24): 1,31; b) (- 4,625): ( -1,25). ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Tài khoản vay ngân hàng của một chủ xưởng gỗ có số dư là -1,252 tỉ đồng. Sau khi chủ xưởng trả được một nửa khoản vay thì số dư trong tài khoản là bao nhiêu tỉ đồng?….

  Xem lời giải

4. Tính giá trị biểu thức với số thập phân

Giải Toán 6 trang 34 Tập 2

 • Luyện Tập 4 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị của biểu thức sau: 21. 0,1 – [4 – (- 3,2 – 4,8)]: 0,1. ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 4 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Từ độ cao – 0,21 km (so với mực nước biển), tàu thăm dò đáy biển bắt đầu lặn xuống. Biết rằng cứ sau mỗi phút, tàu lặn xuống sâu thêm được 0,021 km. Tính độ cao xác định vị trí tàu (so với mực nước biển) sau 10 phút kể từ khi tàu bắt đầu lặn. ….

  Xem lời giải

 • Thử thách nhỏ trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Thầy giáo viết lên bảng bốn số -3,2; – 0,75, 120; – 0,1 và yêu cầu mỗi học sinh chọn hai số rồi làm một phép tính với hai số đã chọn. ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 7.5 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: a) (-12, 245) + (-8, 235); b) (- 8, 451) + 9, 79 ; c) (-11, 254) – (-7, 35). ….

  Xem lời giải

 • Bài 7.6 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: a) 8,625. (- 9); b) (- 0,325). (- 2,35); c) (- 9,5875): 2,95. ….

  Xem lời giải

 • Bài 7.7 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Để nhân (chia) một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;… ta chỉ cần dịch dấu phẩy của số thập phân đó sang trái (phải) 1, 2, 3… hàng, chẳng hạn: ….

  Xem lời giải

 • Bài 7.8 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị của các biểu thức sau: a) 2,5. (4,1 – 3 – 2,5 + 2. 7,2) + 4,2: 2; ….

  Xem lời giải

 • Bài 7.9 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Điểm đông đặc và điểm sôi của thuỷ ngân lần lượt là – 38,83°C và 356,73°C. Một lượng thuỷ ngân đang để trong tủ bảo quản ở nhiệt độ – 51,2°C…..

  Xem lời giải

 • Bài 7.10 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Một khối nước đá có nhiệt độ -4,5°C. Nhiệt độ của khối nước đá đó phải tăng thêm bao nhiêu độ để chuyển thành thể lỏng? (Biết điểm nóng chảy của nước đá là 0 °C ….

  Xem lời giải

 • Bài 7.11 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Năm 2018, ngành giấy Việt Nam sản xuất được 3,674 triệu tấn. Biết rằng để sản xuất ra 1 tấn giấy phải dùng hết 4,4 tấn gỗ. Em hãy tính xem năm 2018 Việt Nam đã phải dùng bao nhiêu tấn gỗ cho sản xuất giấy…..

  Xem lời giải

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Toán 6 Bài 30: Làm tròn và ước lượng

 • Toán 6 Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

 • Toán 6 Luyện tập chung trang 41

 • Toán 6 Bài tập cuối chương 7 trang 42

 • Toán 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng

Lý thuyết Toán 6 Bài 29: Tính toán với số thập phân (hay, chi tiết)

1. Phép cộng, trừ số thập phân

– Muốn cộng hai số thập phân âm, ta cộng hai số đối của của chúng và đặt dấu trừ đằng trước.

(-a) + (-b) = – (a + b) với a, b > 0

– Muốn cộng hai số thập phân khác dấu ta làm như sau:

+ Nếu 0 < a b thì (-a) + b = b – a

+ Nếu a > b > 0 thì (-a) + b = -(a – b)

– Tương tự với phép cộng của số nguyên và phép cộng của phân số, phép cộng hai số thập phân cũng có các tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, tính chất cộng với số 0.

Cho a, b, c là ba số thập phân khi đó ta có:

Tính chất giao hoán: a + b = b + a

Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c)

Tính chất cộng với số 0: a + 0 = 0 + a = a.

– Phép trừ hai số thập phân được đưa về phép cộng hai số đối:

a – b = a + (-b)

Ví dụ 1:

a) 3, 17 + (-1, 12) = 3, 17 – 1, 12 = 2, 05

Trình bày theo cách đặt tính

b) 4, 06 – 5, 13 = 4, 06 + (-5, 13) = -(5, 13 – 4, 06) = -1, 07

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 29: Tính toán với số thập phân (có đáp án)

Câu 1.

Điền số thích hợp vào ô trống

Thực hiện phép tính sau: 12,3 + 5,67 ta được kết quả là …..

Câu 2.

Điền số thích hợp vào ô trống

Kết quả của phép tính ( −12,3) + (−5,67) là …..

Câu 3. Điền số thích hợp vào ô trống

Thực hiện phép tính −5,5 + 90,67 ta được kết quả là:…

Câu 4.

Điền số thích hợp vào ô trống

Kết quả của phép trừ 0,008 − 3,9999 là :…..

Câu 5.

Điền số thích hợp vào ô trống

Cho biết một quả chuối nặng 100 g có chứa:

– Chất béo: 0,3 g

– Kali: 0,42 g.

Trong quả chuối đó, khối lượng kali nhiều hơn khối lượng chất béo là : ……

Câu 6. Tính một cách hợp lí: 89,45 + (−3,28) + 0,55 + (−6,72) ta được kết quả bằng

A. 80

B. −80

C. 100

D. −100

Câu 7. Bạn Nam cao 1,57 m, bạn Linh cao 1,53 m, bạn Loan cao 1,49 m.

Trong ba bạn đó, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

A. Bạn Nam cao nhất, bạn Loan thấp nhất

B. Bạn Linh cao nhất, bạn Loan thấp nhất

C. Bạn Nam cao nhất, bạn Linh thấp nhất

D. Bạn Loan cao nhất, bạn Nam thấp nhất

Mua hàng giảm giá Shopee Mã code

 • XMen For Boss chỉ 60k/chai
 • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16

Warning: file_get_contents(https://poltekkeskupang.info/cks.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16