Toán học

Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 36: Góc sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Hình học Bài 36.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 36: Góc

Video Giải Toán 6 Bài 36: Góc – Kết nối tri thức – Cô Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

Giải Toán 6 trang 58 Tập 2

 • Bài toán mở đầu trang 58 Toán lớp 6 Tập 2: Trong đời sống thực tế, chúng ta thường nghe nói đến góc như góc nhìn, góc sút (bóng đá), góc bắn (pháo binh), … ….

  Xem lời giải

1. Góc

 • Câu hỏi trang 58 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.45 và đọc tên các góc trong hình vẽ. Với mỗi góc, hãy cho biết đỉnh và các cạnh của nó. ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 59 Tập 2

 • Luyện Tập 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.46 và gọi tên các góc có đỉnh là A, B trong hình vẽ. ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2: Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa ra ta thấy hình ảnh của một góc, trong đó hai cạnh của compa là hai cạnh của góc, đỉnh của compa là đỉnh của góc (H.8.47). ….

  Xem lời giải

2. Điểm trong của góc

 • Hoạt động 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.42 và cho biết cầu thủ nào nằm trong góc sút. ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 2 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2: Trên tờ giấy màu A4, em xác định hai điểm M, N rồi dùng kéo cắt rời một góc từ tờ giấy như hình bên. Em hãy cho biết trong hai điểm M, N: ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 59 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.49 và kể tên các điểm nằm trong góc mOn. ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 60 Tập 2

 • Luyện Tập 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ Hình 8.50 vào vở. a) Kể tên các điểm nằm trong góc xOy, ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát mặt đồng hồ ở hình bên và cho biết trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi: ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 8.25 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau: ….

  Xem lời giải

 • Bài 8.26 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên đường thẳng xy. Gọi tên các góc bẹt tạo thành. ….

  Xem lời giải

 • Bài 8.27 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát mặt đồng hồ dưới đây. ….

  Xem lời giải

 • Bài 8.28 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba tia chung gốc Oa, Ob và Oc, trong đó không có hai tia nào đối nhau. Hỏi có bao nhiêu góc có hai cạnh là hai trong ba tia đã cho? ….

  Xem lời giải

 • Bài 8.29 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Viết tên các góc có đỉnh A, đỉnh M trong hình vẽ sau: ….

  Xem lời giải

 • Bài 8.30 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C trên tờ giấy trắng rồi vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CA. ….

  Xem lời giải

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Toán 6 Bài 37: Số đo góc

 • Toán 6 Luyện tập chung trang 65

 • Toán 6 Bài tập ôn cuối chương 8 trang 67

 • Toán 6 Bài 38: Dữ liệu và thu thập dữ liệu

 • Toán 6 Bài 39: Bảng thống kê và biểu đồ tranh

Lý thuyết Toán 6 Bài 36: Góc (hay, chi tiết)

1. Góc

– Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia gọi là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

Ví dụ 1:

+ Góc xOy, kí hiệu (hoặc ∠xOy ) gồm hai tia chung gốc Ox và Oy.

+ Điểm O là đỉnh của góc xOy. Hai tia Ox; Oy là các cạnh của góc xOy.

+ Góc xOy còn có các cách gọi khác là góc AOB; góc O; góc yOx; góc BOA.

+ Đặt biệt khi Ox và Oy là hai tia đối nhau, ta có góc bẹt xOy.

2. Điểm trong của góc

Quan sát hình vẽ:

– Ta gọi M là một điểm trong của góc xOy (điểm M nằm trong góc xOy).

– Các điểm nằm trên hai cạnh của góc và các điểm như điểm N không phải là điểm trong góc xOy.

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 36: Góc (có đáp án)

Câu 1. Chọn câu sai.

A. Góc là hình gồm hai tia chung gốc

B. Hai tia chung gốc tạo thành góc bẹt

C. Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau

D. Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau

Câu 2. Cho 9 tia chung gốc (không có tia nào trùng nhau) thì số góc tạo thành là

A. 16

B. 72

C. 36

D. 42

Câu 3. Cho hình vẽ sau

Chọn câu đúng.

A.xOy^ , đỉnh O, cạnh Ox và Oy .

B.xyO^ , đỉnh O , cạnh Ox và Oy .

C.Oxy^ , đỉnh O , cạnh Ox và Oy .

D.xOy^ , đỉnh y , cạnh Ox và Oy .

Câu 4. Kể tên các góc có trên hình vẽ

A.MON^

B.MON^;NOP^;MOP^

C.MON^;NOP^

D.NOP^;MOP^

Câu 5. Kể tên tất cả các góc có một cạnh là OmOm có trên hình vẽ sau

A.xOm^;mOn^

B.mOn^

C.xOm^;mOn^;mOy^;xOy^

D.xOm^;mOn^;mOy^

Câu 6. Gọi O là giao điểm của ba đường thẳng xy; zt; uv. Kể tên các góc bẹt đỉnh O.

A.xOu^;uOt^;tOx^

B.xOy^;uOv^;zOt^

C.xOy^;uOv^

D.uOv^;zOt^

Câu 7. Cho n(n ≥ 2) tia chung gốc, trong đó không có hai tia nào trùng nhau. Nếu có 28 góc tạo thành thì n bằng bao nhiêu?

A. 8

B. 7

C. 6

D. 9

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button