Toán học

65 đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 – Download.vn

TOP 65 Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 mang tới các dạng bài tập từ cơ bản tới nâng cao cho các emluyện giải đề, nắm được cấu trúc đề thi để biết cách phân bổ thời gian hợp lý khi làm bài kiểm tra giữa học kì 1.

Năm học 2022 – 2023, khối lớp 3 học theo 3 bộ sách mới, các em có thể tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 môn Toán 3 sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống để ôn thi hiệu quả hơn. Mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé:

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Bài 1: (0,5 điểm) Kết quả của phép tính 56 : 7 =?

A. 6B. 7 C. 8 D. 9

Bài 2: (1 điểm) Mẹ hái được 42 quả cam, mẹ biếu bà số cam. Số cam mẹ biếu bà là:

A. 21 quả cam B 12 quả cam C. 14 quả cam D. 7 quả cam

Bài 3: (1 điểm) Hãy khoanh vào:

a) frac{1}{3} Số con thỏ: b) Số quả cam

Bài 4: (0,5 điểm) 6dm 4mm = …. mm. Số cần điền vào chỗ trống là:

A. 64 B. 60 C. 604D. 640

Bài 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ. Sai ghi S

Bài 6: a) Vẽ một đoạn thẳng AB dài 4cm

……………………………………………………………………………………………………………

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp 2) đoạn thẳng AB:

……………………………………………………………………………………………………………

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

32 x 3 36 x 4 87 : 3 72 : 4

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: (1 điểm)

Trong tháng thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, bạn Nam đạt được 6 điểm mười, số điểm mười của bạn Nga gấp 3 lần số điểm mười của bạn Nam. Hỏi bạn Nga được bao nhiêu điểm mười?

Tóm tắt

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Bài 3: (1 điểm)

Trong lớp có 27 học sinh, trong đó có số học sinh gấp 3 lần số học sinh giỏi. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

Giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Bài 4: (1 điểm)

Cuối năm, cô phát vở cho 7 em học sinh giỏi. Cô nói: “Nếu thêm 6 quyển vở nữa thì mỗi em sẽ được 8 quyển”. Hỏi cô có bao nhiêu quyển vở?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 2

I. Trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số có ba chữ số lớn nhất là:

a. 100 b. 989 c. 900 d. 999

Câu 2: 418 + 201 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 621 b. 619 c. 719 d. 629

Câu 3: 627 – 143 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 474 b. 374 c. 574 d. 484

Câu 4: 6 x 6 ☐ 30 + 5. Dấu cần điền vào ô trống là:

a. < b. > c. =

Câu 5: của 35m là …….Số cần điền vào chỗ chấm là

a. 6m b. 7m c. 8m d. 9m

Câu 6: 42 giờ giảm đi 6 lần thì còn……… Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 7 giờ b. 8 giờ c. 9 giờ d. 10 giờ

Câu 7. 3m4cm = ………cm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 34 b.304 c. 340 d. 7

Câu 8. Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có bao nhiêu ngày ?

a. 11 ngàyb. 21 ngày c. 24 ngày d.28 ngày

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

Câu 2: Tính:

Câu 3: Tìm X

Câu 4: Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán được số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải xanh?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: 7 gấp lên 6 lần thì bằng:

A.1 B.13 C.42 D.48

Câu 2: 8m 2cm = ……cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A.82B.802 C.820 D.8200

Câu 3: Kết quả của dãy tính 15 x 4 + 5 là :

A.95 B.24 C.65 D.55

Câu 4: Một tuần lễ có 7 ngày, 5 tuần lễ có số ngày là:

A.12 B.25 C.30 D.35

Câu 5: của 48 m là:

A.8m B.42m C.54m D.65

Câu 6: Số bảy trăm linh bảy viết là:

A.770 B.707C.777 D.700

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính

Câu 2: Tính:

Câu 3: Tìm X, biết:

Câu 4: Đội tuyển học sinh giỏi Trường Tiểu học Kim Đồng có 78 học sinh, trong đó có frac{1}{3} là số học sinh giỏi Toán. Hỏi trường Tiểu học Kim Đồng có bao nhiêu học sinh giỏi toán?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 4

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Bài 1: Khoanh tròn chữ đặt trước kết quả đúng:

a. 32 giảm 4 lần

A. 32 – 4 = 28

B. 32 : 4 = 6

C. 32 : 4 = 8

b. 35 giảm 5 lần

A. 35 – 5 = 30

B. 35 : 5 = 7

C. 35 : 5 = 6

c. 24 giảm 3 lần

A. 24 – 3 = 21

B. 24 : 3 = 7

C. 24 : 3 = 8

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. của 40 m là …. m;

b. của 35 m là …. m;

Bài 3: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3m 6cm….36cm 4dm 3cm….43cm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

Bài 2: Tìm x:

Bài 3:Tính:

Bài 4: Bác An nuôi được 48 con thỏ, Bác Tâm nuôi gấp đôi số thỏ của Bác An.Hỏi Bác Tâm nuôi được bao nhiêu con thỏ.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 5

Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Bài 1. 8 x 7 + 42 = ?

A. 120 B. 98 C. 14 D. 36

Bài 2. 7 x X = 56 thì X = ?

A. 392 B. 49 C. 63D. 8

Bài 3. của 1 giờ là:

A. 15 phút B. 10 phútC. 12 phút D. 20 phút

Bài 4. Tìm x biết: 96 : x = 3

A. x = 32 B. x = 303 C. x = 302D. x = 203

Bài 5. 5m6cm =…….cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A.56 B.506 C.560D.5600

Bài 6. Một tuần lễ có 7 ngày, 4 tuần lễ có số ngày là:

A.28 B.21 C.11D.35

Phần II: Tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

157 + 109 548 – 193 16 x 5 86 : 2

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2:Tìm x:

a) X : 7 = 63 b) X x 6 = 54

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3:Tính:

a) 28 x 7 – 58 b) 96 : 3 + 249

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Mẹ có một tấm vải dài 48m. Mẹ đã may áo cho cả nhà hết số vải đó. Hỏi mẹ đã may bao nhiêu mét vải?

Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ 65 đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button