Toán học

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 3

Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 năm học 2020 – 2021 Đề số 3 do đội ngũ giáo viên của giaitoan.com biên soạn là đề Toán lớp 6 kì 1 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 6 kì 1 có trong đề thi lớp 6. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 6 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Bản quyền thuộc về GiaiToan.Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: ƯCLN(3; 12; 15) là:

A. 3B. 4C. 5D. 6

Câu 2: Cặp số nguyên nào dưới đây nguyên tố cùng nhau?

A. 2 và 4B. 5 và 10C. 12 và 16D. 13 và 9

Câu 3: Khi phân tích 35 ra thừa số nguyên tố, được kết quả:

A. 3.5B. 5.7 C. 7.9D. 9.3

Câu 4: Trong các số dưới đây, số chia hết cho 2, 3 và 5 là:

A. 60B. 72C. 80D. 85

Câu 5: Nếu IA = IB = 3cm và I nằm giữa hai điểm A và B thì:

A. A là trung điểm của đoạn thẳng IB

B. B là trung điểm của đoạn thẳng IA

C. I là trung điểm của đoạn thẳng AB

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (1 điểm): Thực hiện phép tính:

a) 45.34 + 45.66 + (-5000)b) 180 : {720 : [150 – (23.5 – 2.53)]}

Bài 2 (1 điểm): Tìm x, biết:

a) 3.(x + 32) – 7 = 23.5 -50b) 80 – 5.|x – 2| = 20

Bài 3 (2 điểm): Khi xếp số học sinh của lớp 6A vào các hàng 2, 5 thì thừa 3 em. Tìm số học sinh của lớp 6A biết số học sinh trong khoảng từ 40 đến 50 em.

Bài 4 (2,5 điểm): Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 4cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng BC.

b) Lấy điểm M trên tia BA sao cho BM = 5cm. Chứng tỏ điểm C nằm giữa hai điểm M và B.

c) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng MB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng tỏ rằng hai số (7n + 10) và (5n + 7) nguyên tố cùng nhau (n ∈ N)

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5ADBAC

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 45.34 + 45.66 + (-5000)

= 45.(34 + 66) + (-5000)

= 45.100 + (-5000)

= 4500 + (-5000)

= -500

b) 180 : {720 : [150 – (23.5 – 2.53)]}

= 180 : {720 : [150 – (8.5 – 2.125)]}

= 180 : {720 : [150 – (40 – 250)]}

= 180 : {720 : [150 – (-210)]}

= 180 : {720 : 360}

= 180 : 2

= 90

Bài 2:

a) 3.(x + 32) – 7 = 23.5 -50

3.(x + 32) – 7 = 8.5 – 50

3.(x + 32) – 7 = – 10

3.(x + 32) = -10 + 7

3.(x + 32) = -3

x + 32 = -3 : 3

x + 32 = -1

x = -1 – 32

x = -33

b) 80 – 5.|x – 2| = 20

5.|x – 2| = 80 – 20

5.|x – 2| = 40

|x – 2| = 40 : 5

|x – 2| = 8

TH1: x – 2 = 8

x = 8 + 2

x = 10

TH2: x – 2 = -8

x = -8 + 2

x = -6

Bài 3:

Gọi số học sinh của lớp 6A là x (em, x ∈ N*, 40 < x < 50)

Vì khi xếp số học sinh của lớp 6A vào các hàng 2, 5 thì thừa 3 em nên x – 3 ⋮ 2 và x – 3 ⋮ 5

Có BCNN(2, 5) = 10, suy ra BC(2,5) = B(10) = {0; 10; 20; 30; 40; 50; …..}

Mà số học sinh trong khoảng từ 40 đến 50 em nên x – 3 = 40 hay x = 43

Vậy số học sinh của lớp 6A là 43 học sinh.

Bài 4:

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 3

a) Trên tia AB có AC < AB (4cm < 6cm) nên điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Ta có:

AC + CB = AB

Thay số: 4 + CB = 6

Suy ra: BC = 6 – 4 = 2 (cm)

b) Trên tia BA có BC < BM (2cm < 5cm) nên điểm C nằm giữa hai điểm M và B. Ta có:

BC + CM = BM

Thay số: 2 + CM = 5

Suy ra CM = 5 – 2 = 3 (cm)

c) Vì điểm C nằm giữa hai điểm M và B nhưng BC ≠ CM (2cm ≠ 3cm) nên C không là trung điểm của đoạn thẳng MB.

Bài 5:

Gọi d là ước chung của 7n + 10 và 5n + 7 (d ∈ N)

Có 7n + 10 ⋮ d nên 35n + 50 ⋮ d

5n + 7 ⋮ d nên 35n + 49 ⋮ d

Suy ra (35n + 50) – (35n + 49) ⋮ d

Hay 1 ⋮ d

Mà d ∈ N nên d = 1

Vậy hai số (7n + 10) và (5n + 7) nguyên tố cùng nhau

Ngoài Đề thi Toán lớp 6 kì 1 năm học 2020 – 2021 trên, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 6 hay đề thi lớp 6 kì 2 của các môn Toán lớp 6, Ngữ Văn lớp 6 và Tiếng Anh lớp 6 mà giaitoan.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16

Warning: file_get_contents(https://poltekkeskupang.info/cks.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16