Toán học

Top 100 Đề thi Toán lớp 1 (năm 2023 có đáp án) – VietJack.comBộ Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 & Học kì 2 năm học 2022 – 2023 chọn lọc, có đáp án được biên soạn bám sát sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu Đề thi Toán lớp 1 từ đó giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 1.

Mục lục Đề thi Toán lớp 1 (năm 2023 mới nhất)

Xem thử Đề Toán 1 KNTT Xem thử Đề Toán 1 CTST Xem thử Đề Toán 1 CD

Chỉ 150k mua trọn bộ đề thi Toán lớp 1 cả năm (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án
 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1

  Xem đề thi

 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2023 có đáp án (50 đề)

  Xem đề thi

 • Top 50 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án

  Xem đề thi

 • Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 2

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 1

  Xem đề thi

 • Top 50 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2023 có đáp án

  Xem đề thi

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

  Xem chi tiết

Bộ đề thi Toán lớp 1 Kết nối tri thức

– Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

– Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

– Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 5 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi Toán lớp 1 – Cánh diều

– Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều

  Xem đề thi

– Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 có ma trận (4 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều

  Xem đề thi

– Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 có ma trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi Toán lớp 1 – Chân trời sáng tạo

– Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo

  Xem đề thi

– Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (4 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo

  Xem đề thi

– Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Tài liệu để học tốt các môn học lớp 1 hay khác:

 • Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 (có đáp án)
 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 (có đáp án)
 • Giải bài tập sgk Toán lớp 1 – KNTT
 • Giải Vở bài tập Toán lớp 1 – KNTT
 • Giải Vở bài tập Toán lớp 1 – CTST
 • Giải bài tập sgk Toán lớp 1 – CD
 • Giải Vở bài tập Toán lớp 1 – CD
 • Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 – KNTT
 • Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 – CTST
 • Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 – CD

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số bé hơn 8:

A. 4, 9, 6 B. 0, 4, 7 C. 8, 6, 7

Câu 2. Kết quả phép tính: 9 – 3 =?

A. 2 B. 4 C. 6 Câu 3. Sắp xếp các số 1, 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 1, 2, 3, 7, 10 B. 7, 10, 2, 3, 1 C. 10, 7, 3, 2, 1

Câu 4. Số cần điền vào phép tính 7 + 0 = 0 + … là:

A. 7 B. 8 C. 9Câu 5. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

A. 6 B. 5 C. 8

II. TỰ LUẬN

Câu 6.

Đọc số

Viết số

Mẫu: 1. Một

5 .…………………………….…..

8 ..………………………………..

Mẫu: chín. 9

Bảy. ………………………………………

mười. ……………………………………

Câu 7. Số:

Câu 8. Tính:

8 + 1 = ……….. 10 + 0 – 5 = ……………

Câu 9. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

a) 4 + 3 … 5 8 … 9 – 6

b) 1 + 2 … 5 – 4 10 – 7 … 0 + 3

Câu 10. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1.

Các số bé hơn 8 là: 0, 4, 7

Chọn B.

Câu 2.

9 – 3 = 6

Chọn C.Câu 3.

Sắp xếp các số 1, 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn: 1; 2; 3; 7; 10

Chọn A.

Câu 4.

7 + 0 = 0 + 7

Số cần điền vào chỗ chấm là 7.

Câu 5.

Có 5 hình vuông.

Chọn B.

II. TỰ LUẬN

Câu 6.

5: Năm

8: Tám

Bảy: 7

Mười: 10

Câu 7.

Câu 8.

8 + 1 = 9 10 + 0 – 5 = 10 – 5 = 5

Câu 9.

a) 4 + 3 > 5 8 > 9 – 6

b) 1 + 2 > 5 – 4 10 – 7 = 0 + 3

Câu 10.

3

+

3

=

6

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Cánh diều

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp:

Bài 2: Tính:

6 + 2 = …. 3 + 5 = …. 1 + 7 = …. 9 – 1 = …..

2 + 3 = …. 6 – 1 = …. 9 – 4 = …. 7 – 2 = …..

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

3 + … = 7 … + 2 = 4 9 – … = 6

1 + … = 5 6 – … = 3 1 + … = 1

Bài 4: Nối mỗi phép tính với kết quả đúng:

Bài 5: Viết các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

ĐÁP ÁN Đề số 1

Bài 1:

Học sinh đếm hình.

Bài 2:

6 + 2 = 8 3 + 5 = 8 1 + 7 = 8 9 – 1 = 8

2 + 3 = 5 6 – 1 = 5 9 – 4 = 5 7 – 2 = 5

Bài 3:

3 + 4 = 7 2 + 2 = 4 9 – 3 = 6

1 + 4 = 5 6 3 = 3 1 + 0 = 1

Bài 4:

Bài 5:

8 = 6 + 2

8 = 1 + 7

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

Bài 1: Nối:

Bài 2: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, hình vuông và hình tròn?

Bài 3: Tính nhẩm:

2 + 3 = …

1 + 8 = …

9 + 0 = …

8 – 4 = …

5 – 2 = …

7 – 6 = …

Bài 4: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

1 … 3

5 … 2

4 … 4

1 + 2 … 0

3 + 3 … 9 – 2

1 + 4 … 5 – 0

Bài 5: Nối các số từ 1 đến 10:

ĐÁP ÁN Đề số 1

Bài 1: Nối:

Bài 2: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, hình vuông và hình tròn?

Có 5 hình tam giác.

Có 4 hình tròn.

Có 3 hình vuông.

Bài 3: Tính nhẩm:

2 + 3 = 5

1 + 8 = 9

9 + 0 = 9

8 – 4 = 4

5 – 2 = 3

7 – 6 = 1

Bài 4: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

1 < 3

5 > 2

4 = 4

1 + 2 > 0

3 + 3 < 9 – 2

1 + 4 = 5 – 0

Bài 5: Nối các số từ 1 đến 10:

Xem thử Đề Toán 1 KNTT Xem thử Đề Toán 1 CTST Xem thử Đề Toán 1 CD

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 (sách cũ)

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button