Toán học

Bộ Đề Thi Toán Lớp 2 Học Kì 1 Năm 2022-2023 – POPS Kids Learn

Tổng hợp các đề thi toán lớp 2 học kì 1 năm học 2022 – 2023 thuộc Kết nối tri thức và cuộc sống Cánh diều, Chân trời sáng tạo , chương trình cơ bản của bộ giáo dục và đào tạo.

Đề thi toán lớp 2 học kì 1 năm học 2022-2023 có đáp án – Đề 1

Giới thiệu ngắn về đề thi: Đề Thi thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1. Phép tính : 39 + 5 có kết quả là :

Câu 2. Tổng nào dưới đây bé hơn 65?

Câu 3. Trong phép tính : 75 – 57 = 18 số 18 được gọi là:

Câu 4. Kết quả của phép tính 45kg + 20kg – 8kg là:

Câu 5. Con cá cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

đề thi toán lớp 2 hki 1 câu 5 trắc nghiệm

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác:

đề thi toán lớp 2 hki 1 câu 6 trắc nghiệm

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm) Đặt tính rồi tính:

36 + 57 45 + 39 100 – 25 76 – 9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

Câu 2 ( 1.0 điểm) Điền dấu >; < ; = vào chỗ chấm

Câu 3 (2.0 điểm) Tìm x

Câu 4 (1.0 điểm) Hà gấp được 52 bông hoa. Mai gấp ít hơn Hà 13 bông hoa. Hỏi Mai gấp được bao nhiêu bông hoa ?

Câu 5 (1.0 điểm). Tính bằng cách hợp lí

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi môn Toán lớp 2 học kì 1 năm học 2022 – 2023 – Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm (mỗi đáp án đúng được 0.5đ)

Câu 1: B

39 + 5 = 44 . Chọn đáp án B

Câu 2: A

50 + 8 = 58 ; 49 + 17 = 66 ; 36 + 29 = 65, 48 + 26 = 74. Chọn đáp án A

Câu 3: D

75 – 57 = 18

75: số bị trừ, 57: số trừ và 18 được gọi là hiệu. Chọn đáp án D

Câu 4: C

45kg + 20kg – 8kg = 57kg . Chọn đáp án C

Câu 5: B

Đĩa cân bên phải gồm 2 quả cân, mỗi quả nặng 1 kg. Cân nặng của 2 quả cân ở đĩa cân bên phải là: 1kg + 1 kg = 2kg.

Vì cân đang ở vị trí thăng bằng nên con cá ở đĩa cân bên trái cũng cân nặng 2 kg. Chọn đáp án B

Câu 6: B

Hình bên có 4 hình tam giác nên chọn đáp án B

Phần II: Tự luận

Câu 1 (2.0 điểm): Mỗi câu đúng học sinh được 0.5 điểm

Câu 2 ( 1.0 điểm): Mỗi câu đúng học sinh được 0.25 điểm

Câu 3 (2.0 điểm): Mỗi câu đúng học sinh được 0.5 điểm

Câu 4 (1.0 điểm)

Giải

Số bông hoa Mai gấp được là:

52 – 13 = 39 (bông)

Đáp số: 39 bông hoa

Câu 5 ( 1.5 điểm): Mỗi câu đúng học sinh được 0.5 điểm

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án ThS.Vũ Thị Thương – Giáo viên trường Đại học Đà Nẵng – Phân hiệu tại Kon Tum. Với kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy, cô Thương đã giúp nhiều học sinh Tiểu học và THCS tiến bộ mỗi ngày.

Đề thi Toán lớp 2 cuối kì 1 Năm học 2022-2023 – Đề 2

Giới thiệu ngắn về đề thi: Đề Thi thuộc bộ sách Cánh diều

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1. Số liền trước của 87 là:

Câu 2. Hiệu của 76 và 28 là:

Câu 3. Trong phép tính : 18 + 57 = 75 số 75 được gọi là:

Câu 4. Cho dãy số sau : 64 ; 57 ; 32 ; 85. Số bé nhất là:

Câu 5. Túi đường cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

Câu 6. Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

đề thi toán lớp 2 hki 1 đề 2 câu 6 trắc nghiệm

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm) Đặt tính rồi tính:

46 + 27 38 + 49 92 – 25 73 – 9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

Câu 2 ( 2.0 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 3 (1.0 điểm)

Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là: ……………….. và ………………

Câu 4 (1.0 điểm) Một trang trại có 36 con dê đen và 27 con dê trắng. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con dê?

Câu 5 (1.0 điểm). Tìm hiệu của 83 và số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi môn Toán lớp 2 cuối kì 1 Năm học 2022-2023 – Đề 2

Phần I: Trắc nghiệm (mỗi đáp án đúng được 0.5đ)

Câu 1: B

Số liền trước của 87 là 86. Chọn đáp án B

Câu 2: D

Hiệu của 76 và 28 là : 76 – 28 = 48. Chọn đáp án D

Câu 3: C

Trong phép tính : 18 + 57 = 75

18: số hạng thứ nhất, 57: số hạng thứ hai và 75 được gọi là tổng. Chọn đáp án C

Câu 4: C

Trong các số : 64 ; 57 ; 32 ; 85 thì số bé nhất là 32 . Chọn đáp án C

Câu 5: C

Đĩa cân bên phải gồm 2 quả cân, một quả cân nặng 2 kg và một quả cân nặng 1 kg.

Cân nặng của 2 quả cân ở đĩa cân bên phải là: 2kg + 1 kg = 3kg.

Vì cân đang ở vị trí thăng bằng nên túi đường ở đĩa cân bên trái cũng cân nặng 3 kg. Chọn đáp án C

Câu 6: C

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

3cm + 2cm + 5cm = 10cm. Chọn đáp án C

Phần II: Tự luận

Câu 1 (2.0 điểm): Mỗi câu đúng học sinh được 0.5 điểm

đê thi toán lớp 2 hki 1 dè 2 câu 1 tự luận

Câu 2 ( 1.0 điểm): Mỗi câu đúng học sinh được 0.5 điểm

Câu 3 (2.0 điểm): Mỗi câu đúng học sinh được 0.5 điểm

Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là: A, N, C và D, N, B.

Câu 4 (1.0 điểm)

Một trang trại có 36 con dê đen và 27 con dê trắng. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con dê?

Giải

Số con dê trang trại có tất cả là:

36 + 27 = 63 (con)

Đáp số: 63 con dê

Câu 5 ( 1.0 điểm)

Giải

Số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là : 10

Hiệu của hai số là :

83 – 10 = 73

Đáp số : 73

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án ThS.Vũ Thị Thương – Giáo viên trường Đại học Đà Nẵng – Phân hiệu tại Kon Tum. Với kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy, cô Thương đã giúp nhiều học sinh Tiểu học và THCS tiến bộ mỗi ngày.

Đề Toán lớp 2 học kì 1 Năm học 2022-2023 – Đề 3

Giới thiệu ngắn về đề thi: Đề Thi thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1. Phép tính : 43 – 17 + 20 có kết quả là :

Câu 2. Tổng nào dưới đây bé hơn 75?

Câu 3. Hiệu của phép trừ có số bị trừ là 61 và số trừ là 5 là:

Câu 4. Một đàn gà có 42 con gà, trong đó có 28 con gà mái còn lại là gà trống. Hỏi đàn gà có bao nhiêu gà trống?

Câu 5. Túi gạo cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

đề thi toán lớp 2 hki 1 đề 3 câu 5 trắc nghiệm

Câu 6. Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

đề thi toán lớp 2 hki 1 đề 3 câu 6 trắc nghiệm

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm) Đặt tính rồi tính:

26 + 58 25 + 39 74 – 25 85 – 9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

Câu 2 ( 2.0 điểm) Tính nhẩm

Câu 3 ( 1.0 điểm) Xem tờ lịch tháng 11, viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

– Tháng 11 có ……………ngày

– Ngày 1 tháng 11 là thứ……..…

– Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ ………………………

– Tháng 11 có…… ngày chủ nhật, đó là các ngày……………………

Câu 4 (1.0 điểm) Con lợn cân nặng 52 kg, con chó nhẹ hơn con lợn 35kg . Hỏi con chó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 5 (1.0 điểm). Tính tổng của 63 và số liền sau của 27.

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi môn Toán lớp 2 học kì 1 Năm học 2022-2023 – Đề 3

Phần I: Trắc nghiệm (mỗi đáp án đúng được 0.5đ)

Câu 1: C

43 – 17 + 20 = 46. Chọn đáp án C

Câu 2: A

50 + 18 = 68; 49 + 37 = 86; 36 + 39=75 ; 48 + 36= 84.

Vì tổng cần tìm nhỏ hơn 75 nên chọn đáp án A

Câu 3: C

Hiệu của phép trừ có số bị trừ là 61 và số trừ là 5 là 61 – 5 = 56. Chọn đáp án C

Câu 4: B

Số con gà trống là: 42 – 28 = 14 (con) . Chọn đáp án B

Câu 5: C

Đĩa cân bên phải gồm 2 quả cân, một quả nặng 1 kg và một quả nặng 5 kg. Cân nặng của 2 quả cân ở đĩa cân bên phải là: 1kg + 5 kg = 6kg.

Vì cân đang ở vị trí thăng bằng nên túi gạo ở đĩa cân bên trái cũng cân nặng 6 kg. Chọn đáp án C

Câu 6: C

Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 4cm + 4cm + 5cm = 13cm. Chọn đáp án C

Phần II: Tự luận

Câu 1 (2.0 điểm): Mỗi câu đúng học sinh được 0.5 điểm

Câu 2 ( 1.0 điểm): Mỗi câu đúng học sinh được 0.25 điểm

Câu 3 (2.0 điểm): Mỗi câu đúng học sinh được 0.5 điểm

– Tháng 11 có 30 ngày

– Ngày 1 tháng 11 là thứ hai

– Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ bảy

– Tháng 11 có 4 ngày chủ nhật, đó là các ngày 7; 14; 21 và 28

Câu 4 (1.0 điểm)

Con lợn cân nặng 52 kg, con chó nhẹ hơn con lợn 35kg . Hỏi con chó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Giải

Con chó cân nặng là:

52 – 35 = 17 (kg)

Đáp số: 17 ki-lô-gam

Câu 5 (1.0 điểm)

Giải

Số liền sau của 27 là 28

Vậy tổng của 63 và số liền sau của 27 là:

63 + 28 = 91

Đáp số: 91

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án ThS.Vũ Thị Thương – Giáo viên trường Đại học Đà Nẵng – Phân hiệu tại Kon Tum. Với kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy, cô Thương đã giúp nhiều học sinh Tiểu học và THCS tiến bộ mỗi ngày.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16

Warning: file_get_contents(https://poltekkeskupang.info/cks.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16