Đề thi

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Lịch sử có đáp án – Tailieu.com

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cùng đáp án, lời giải chuẩn xác nhất, có file tải miễn phí định dạng word, pdf được chúng tôi cập nhật kịp thời nhằm giúp học sinh lớp 12, thầy cô và quý phụ huynh tham khảo, so kết quả nhanh nhất.

Tham khảo một số tài liệu học tập:

 • Giải bài tập SGK bài 21 Lịch sử 12 chi tiết
 • Đáp án giải bài tập SGK Lịch sử 12 bài 20
 • Đáp án giải bài tập SGK Lịch sử 12 bài 10
 • Đáp án giải bài tập SGK Lịch sử 12 bài 8
 • Đáp án giải bài tập SGK Lịch sử 12 bài 2

Mục lục

Đáp án chính thức của bộ Giáo dục 2021 môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT

Chuyên trang chúng tôi xin cập nhật nội dung bộ gd&đt công bố đáp án môn Sử chính thức cụ thể như sau:

Đáp án đề thi THPTQG môn Sử chính thức của Bộ GD 2021

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn sử đợt 2

Xem ngay nội dung đề thi Lịch sử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đầy đủ các mã đề được cung cấp chi tiết dưới đây.

Đề thi Sử THPT Quốc gia 2021 mã đề 315 – Lần 2

Đề thi THPTQG 2021 môn Sử đợt 2 - Mã đề 315-1

Đề thi THPTQG 2021 môn Sử đợt 2 - Mã đề 315-2

Đề thi THPTQG 2021 môn Sử đợt 2 - Mã đề 315-3

Đề thi THPTQG 2021 môn Sử đợt 2 - Mã đề 315-4

Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử 2021 đợt 1

Xem ngay nội dung đề thi Lịch sử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đầy đủ các mã đề được cung cấp chi tiết dưới đây.

Đề thi THPT quốc gia môn Lịch sử 2021 mã đề 307- Lần 1

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 307-1

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 307-2

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 307-3

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 307-4

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử mã đề 314- Lần 1

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 314-1

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 314-2

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 314-3

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 314-4

Đề thi THPT quốc gia 2021 Lịch sử mã đề 315 – Lần 1

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 315-1

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 315-2

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 315-3

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 320-4

Đề Sử thi THPTQG năm 2021 mã đề 318 – Lần 1

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 318-1

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 318-2

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 318-3

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 318-4

Đề Sử thi THPT quốc gia năm 2021 mã đề 320 – Lần 1

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 320-1

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 320-2

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 320-3

Đề thi THPTQG môn Sử 2021 - Mã đề 320-4

Tham khảo một số tài liệu học tập:

 • Đề thi học kì 2 Sử lớp 12 năm 2021 – Đề số 1
 • Đề thi học kì 2 Sử lớp 12 năm 2021 – Đề số 2
 • Đề thi Sử HK 1 lớp 12 Đắk Lắk 2020 mã đề 443

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử 2021 đợt 2

Mời các bạn, thầy cô và quý phụ huynh cùng tham khảo lời giải, đáp án môn lịch sử thpt quốc gia 2021 chi tiết do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi.

Đề Sử THPT Quốc gia 2021 mã đề 307 – Lần 2

Đề Sử THPT Quốc gia 2021 mã đề 315 – Lần 2

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Sử 2021 đợt 1

Mời các bạn, thầy cô và quý phụ huynh cùng tham khảo lời giải, đáp án môn lịch sử thpt quốc gia 2021 chi tiết do Bộ Giáo dục và đào tạo công bố.

Đáp án Sử THPT 2021 mã đề 301

​​​​​​​1-D 2-A 3-A 4-B 5-A 6-B 7-B 8-D 9-B 10-D

11-C 12-C 13-A 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-C 20-B

21-C 22-A 23-D 24-B 25-D 26-A 27-D 28-C 29-B 30-D

31-C 32-D 33-A 34-C 35-B 36-A 37-D 38-B 39-C 40-A

Đáp án Sử THPT quốc gia 2021 mã đề 302

1-D 2-A 3-B 4-D 5-A 6-D 7-A 8-C 9-C 10-B

11-A 12-B 13-B 14-C 15-D 16-A 17-C 18-A 19-C 20-B

21-A 22-D 23-B 24-A 25-D 26-D 27-B 28-A 29-A 30-D

31-C 32-C 33-B 34-D 35-D 36-C 37-D 38-B 39-D 40-C​​​​​​​​​​​​​

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 3​​​​​​​03

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Sử - Mã đề 303

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 304

​​​​​​​​​Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Sử - Mã đề 304

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 305​​​​​​​

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Sử - Mã đề 305

Đáp án Sử THPT quốc gia 2021 đề 306

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Sử - Mã đề 306

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 307

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Sử - Mã đề 307

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 308

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Địa - Mã đề 308

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 309

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Sử - Mã đề 309

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 310

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Địa - Mã đề 310

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 311

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Địa - Mã đề 311

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 312

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Địa - Mã đề 312

Đáp án Sử THPT quốc gia 2021 đề 313

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Địa - Mã đề 313

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 314

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Địa - Mã đề 314

Đáp án Sử THPT quốc gia 2021 đề 315

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Địa - Mã đề 315

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 316

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Địa - Mã đề 316

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 317

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Địa - Mã đề 317

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 318

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Địa - Mã đề 318

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 319

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Địa - Mã đề 319

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 320

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Địa - Mã đề 320

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 321

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Địa - Mã đề 321

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 322

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Địa - Mã đề 322

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 323

Đáp án đề thi THPTQG 2021 môn Địa - Mã đề 323

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 324

Tham khảo thêm các bộ đề thi THPT Quốc gia năm 2021 khác:

 • Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Ngữ Văn có đáp án
 • Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Toán có đáp án chính thức
 • Đề Thi THPT Quốc Gia 2021 Môn Địa Có Đáp Án
 • Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh có đáp án
 • Đề thi THPT quốc gia 2021 môn GDCD có đáp án chính thức
 • Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Nhật có đáp án
 • Đề Thi THPT Quốc Gia 2021 Môn Sinh Có Đáp Án
 • Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Trung có đáp án
 • Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Đức có đáp án
 • Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Vật lý có đáp án chính thức
 • Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Pháp có đáp án
 • Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Nga có đáp án
 • Đề Thi THPT Quốc Gia 2021 Môn Hóa Có Đáp Án
 • Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Hàn có đáp án​​​​​​​

Ngoài bộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử, các bạn còn có thể tham khảo thêm hướng dẫn giải các đề thi THPT Quốc gia môn Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Địa,… cùng các môn học khác đã được cập nhật tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về đề thi Quốc gia môn Sử trung học phổ thông năm 2021 có đáp án, hỗ trợ tải file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button