Toán học

Đề thi toán 6 cánh diều có ma trận | Kenhgiaovien.com

PHÒNG GD & ĐT …….. Chữ kí GT1: ………………………

TRƯNG THCS…….. Chữ kí GT2: ………………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 – 2022

Môn: Toán 6 – Cánh diều

Họ và tên: …………………………………………………. Lớp: ………………..

Số báo danh: ……………………………………………….Phòng KT:…………..

Mã phách

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Chữ ký của GK1

Chữ ký của GK2

Mã phách

 1. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. đọc là:

 1. Năm mũ bốn B. Bốn mũ năm
 2. Bốn nhân năm D. Năm nhân bốn

Câu 2. Số nguyên âm chỉ năm có sự kiện: “Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước Công nguyên” là số nào trong các số sau đây?

 1. -776 B. -1776 C. 776 D. 1776

Câu 3. Trong các hình sau, hình nào dưới đây là hình thoi:

 1. Hình 1 B. Hình 2
 2. Hình 3 D. Hình 4

Câu 4. Trong các hình sau, hình nào không có trục đối xứng

 1. Hình 1 B. Hình 2
 2. Hình 3 D. Hình 4

PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 5. (1,5 điểm) Trong các số 9730; 7642; 1865; 5425 những số nào chia hết cho 5? Vì sao

Câu 6. (1, 0 điểm) Một người thợ lặn đang ở độ cao – 47m so với mực nước biển. Sau đó, thợ lặn nổi lên 18 m.

 1. a) Viết phép tính biểu thị độ cao mới của thợ lặn so với mực nước biển
 2. b) Tính độ cao của thợ lặn so với mực nước biển.

Câu 7. (2,0 điểm)

 1. a) Tìm bội chung nhỏ nhất của 36 và 27
 2. b) Thực hiện phép tính: S = +

Câu 8. (1,5 điểm) Bản tin dự báo thời tiết dưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất và nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Mát – xcơ – va của Liên Bang Nga (tính theo độ C) trong các ngày từ 17/01/2021 đến 23 /01/2021.

Ngày

17/01

18/01

19/01

20/01

21/01

22/01

23/01

Nhiệt độ

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

 1. a) Nêu nhiệt độ cao nhất, thấp nhất ở Thủ đô Mát – xcơ – va của Liên Bang Nga (tính theo độ C) trong ngày 22/01/2021 là bao nhiêu độ C?
 2. b) Chênh lệch giữ nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất ở Thủ đô Mát – xcơ – va của Liên Bang Nga của Liên Bang Nga trong ngày 22/01/2021 là bao nhiêu độ C?

Câu 9. (1,0 điểm) Dùng thước và compa vẽ hình thoi ABCD biết AB = 4cm; AC = 6cm

Câu 10. (1,0 điểm) Bạn Hương sử dụng các đoạn ống hút dài 198mm, với các màu khác nhau để tạo nên hình bên. Mỗi ống hút được cắt thành ba đoặn thẳng bằng nhau để tạo nên ba cạnh của mỗi lục giác đều như hình bên.

 1. a) Tính số ống hút bạn Hoa cần dùng để hoàn thành hình bên
 2. b) Tính tổng chiều dài của tất cả các ống hút mà bạn Hoa đã dùng.

BÀI LÀM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TRƯỜNG THCS ……..

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (2021 – 2022)

MÔN ……………LỚP ……..

 1. A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu

1

2

3

4

Đáp án đúng

B

A

C

C

PHẦN TỰ LUẬN: ( 8,0 điểm)

Câu

Nội dung đáp án

Biểu điểm

Câu 5

(1,5 điểm)

Trong các số 9730; 7642; 1865, 5425 số chia hết cho 5 là:

+ 9730: Vì có chữ số tận cùng là 0

+ 1865: Vì có chữ số tận cùng là 5

+ 5425: Vì có chữ số tận cùng là 5

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 6

(1,0 điểm)

a. Phép toán liên quan đến độ cao mới của thợ lặn so với mực nước biển :

– 47 + 18

b. Độ cao mới của thợ lặn so với mực nước biển là :

– 47 + 18 = – 29 (m)

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 7

(2,0 điểm)

a. Ta có :

36 = 2. 2. 3. 3 =

27 = 3 . 3. 3 = 27 = 3 . 3. 3 =

BCNN (36 ; 27) = = 4 . 27 = 108

b.

BCNN (36 ; 27) = 108

108 : 36 = 3 ; 108 : 27 = 4

S = +

0,5 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm

Câu 8

(1,5 điểm)

a.

Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Mát – xcơ -va của Liên Bang Nga (tính theo độ C) trong ngày 22/01/2021 là C

Nhiệt độ thấp nhất ở thủ đô Mát – xcơ -va của Liên Bang Nga (tính theo độ C) trong ngày 22/01/2021 là C

b. Chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất ở Thủ đô Mát – xcơ -va của Liên Bang Nga trong ngày 22/01/2021 là : -1 – (- 9) = 8 (độ C)

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 9

(1,0 điểm)

Học sinh không cần trình bày các bước vẽ trong bài làm của mình

Kết quả hình vẽ :

1,0 điểm

Câu 10

(1,0 điểm)

a. Mỗi ống hút được cắt thành ba đoạn bằng nhau để tạo nên ba cạnh của mỗi lục giác đều. Vậy mỗi lục giác đều cần 2 ống hút.

Trên hình có tất cả 9 lục giác đều, do đó, số ống hút mà bạn Hương đã sử dụng là :

9 . 2 = 18 (ống hút)

b. Tổng chiều dài của tất cả các ống hút mà bạn Hương đã dùng là :

18 . 198 = 3 564 (mm)

0,5 điểm

0,5 điểm

Lưu ý:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TRƯỜNG THCS ………

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – MÔN ………

NĂM HỌC: 2021-2022

CẤP ĐỘ

Tên chủ đề

NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG

VẬN DỤNG CAO

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

CHƯƠNG 1

SỐ TỰ NHIÊN

Số câu : 3 câu

Số điểm: 4 điểm

Tỉ lệ: 40%

Biết đọc được biểu thức lũy thừa của 1 số (câu 1)

Biết dựa vào dấu hiệu chia hết cho 5

(câu 5)

– Vận dụng xác định được BCNN

(câu 7a)

– Vận dụng thực hiện phép cộng phân số

(câu 7b)

Số câu: 1

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

Số câu:

Sốđiểm:

Tỉ lệ:..%

Số câu:

Sốđiểm:

Tỉ lệ:..%

Số câu: 1

Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%

Số câu:

Sốđiểm:

Tỉ lệ:..%

Số câu: 1

Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20%

Số câu:

Sốđiểm:

Tỉ lệ:..%

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: ..%

CHƯƠNG 2

SỐ NGUYÊN

Số câu : 3 câu

Số điểm: 3 điểm

Tỉ lệ: 30%

Biết sử dụng số nguyên âm để chỉ thời gian trước CN (câu 2)

-Hiểu được vấn đề thực tiễn với thực hiện phép tính số nguyên (câu 6a)

– Hiểu được vấn đề thực tiễn với so sánh hai số nguyên (câu 8a)

– Vận dụng thực tiễn gắn với thực hiện phép tính số nguyên (câu 6b)

– Vận dụng thực hiện phép tính số nguyên

(câu 8b)

Số câu: 1

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:..%

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:..%

Số câu: 1

Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:..%

Số câu: 1

Số điểm: 1,0

Tỉ lệ: 10%

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:..%

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: …%

CHƯƠNG 3

HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Số câu : 4 câu

Số điểm: 3 điểm

Tỉ lệ: 30%

– Nhận biết hình thoi (câu 3)

– Nhận biết hình phẳng không có trục đối xứng (câu 4)

Vận dụng vẽ hình thoi khi biết độ dài 1 cạnh và độ dài 1 đường chéo

(câu 9)

Vận dụng xem mỗi đoạn ống hút biểu diễn một cạnh của lục giác đều, biết cách tạo lập lục giác đều (câu 10)

Số câu: 2

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Số câu:

Sốđiểm:

Tỉ lệ:..%

Số câu:

Sốđiểm:

Tỉ lệ:..%

Số câu:

Sốđiểm:

Tỉ lệ:..%

Số câu:

Sốđiểm:

Tỉ lệ:..%

Số câu: 1

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Số câu:

Sốđiểm:

Tỉ lệ:..%

Số câu:1

Số điểm:1

Tỉ lệ: 10%

Tổng số câu: 10

Tổng s điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

4 câu

2, 0 điểm

20%

2 câu

3,0 điểm

30%

3 câu

4,0 điểm

40%

1 câu

1,0 điểm

10%

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button