Đề thi

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 8 năm 2022 – 2023

Đề kiểm tra giữa kì 2 Vật lý 8 năm 2022 – 2023 bao gồm 9 đề có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Đề thi giữa kì 2 Vật lí 8 được biên soạn bám sát nội dung chương trình trong sách giáo khoa. Thông qua đề thi Lý lớp 8 giữa học kì 2 sẽ giúp quý thầy cô giáo xây dựng đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, giúp phụ huynh kiểm tra kiến thức cho các con của mình. Đặc biệt giúp các em luyện tập củng cố và nâng cao kỹ năng làm quen với các dạng bài tập để làm bài kiểm tra giữa học kì 2 đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm một số đề thi như: đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn 8, đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử 8.

Bộ đề thi giữa kì 2 Vật lý 8 năm 2022 – 2023

  • Đề thi giữa kì 2 Vật lí 8 – Đề 1
  • Đề thi giữa kì 2 Lý 8 – Đề 2
  • Đề thi giữa kì 2 Vật lý 8 – Đề 3
  • Đề thi giữa kì 2 Vật lý 8 – Đề 4

Đề thi giữa kì 2 Vật lí 8 – Đề 1

Đề kiểm tra giữa kì 2 Lí 8

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1.Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị của công cơ học?

A. N/mB. N.mC. N/m2D. N/m3

Câu 2. Điều nào sau đây đúng khi nói về công suất.?

A. Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một giây.B. Công được xác định bằng lực tác dụng trong một giây.C. Công suất được xác định bằng công thức P = A.t.D. Công suất được xác định bằng công thực hiện được khi vật dịch chuyển được một mét.

Câu 3. Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào làđơn vị của công suất?

A. Jun trên giây (J/s), kilôoat(kW). B. Oát(W), kilôoat(kW)C. Kilôoat (kW), jun trên giây(J/s) D. Oát(W), kilôoat(kW), jun trên giây(J/s)

Câu 4. Nếu chọn mặt đất làm mốc để tính thế năng thì trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?

A. Viên đạn đang bayB. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.C. Quả bóng đang lăn trên mặt đất.D. lò xo bịép đặt ngay trên mặt đất.

Câu 5. Trong các vật sau đây, vật nào không có động năng?

A. Hòn bi năm yên trên sàn nhà. B. Hòn bi lăn trên sàn nhà.C. Máy bay đang bay. D. Viên đạn đang bay đến mục tiêu.

Câu 6. Điều nào sau đây là đúng khi nói về cơ năng?

A. Cơ năng phụ thuộc vào khối lượng của vật gọi là thế năng đàn hồi.B. Cơ năng phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn.C. Cơ năng của vật do vận tốc của vật mà có gọi làđộng năng.D. Cơ năng của vật do trọng lượng của vật tạo nên gọi là động năng.

Câu 7. Thế năng đàn hồi phục thuộc vào những yếu tố nào? Chọn câu trả lời đầy đủ nhất.

A. Khối lượngB. Độ biến dạng của vật chất đàn hồi.C. Vận tốc của vậtD. Khối lượng và chất làm vật

Câu 8. Hai bạn Nam và Đăng thi kéo nước từ giếng lên. Nam kéo gàu nước năng gấp đôi của Đăng. thời gian kéo gàu nước lên của Đăng lại chỉ bằng nửa thời gian của Nam. sao sánh công suất trung bình của Nam vàĐăng. Câu hỏi nào sau đây là đúng?

A. Công suất của Nam lớn hơn vì gàu nước của Nam nặng gấp đôi.B. Công suất của Đăng lớn hơn vì thời gian kéo nước của Đăng chỉ bằng một nửa thời gian kéo nước của Na.C. Công suất của Nam và Đăng là như nhau.D. Không có căn cứ để so sánh.

Phần II. Tự luận. (6,0 điểm)

Câu 9 (1,0 điểm): Phát biểu định luật về công?

Câu 10 (2,0 điểm):

a) Động năng của một vật phụ thuộc những yếu tố nào?

b) Lấy ví dụ vật có cả động năng và thế năng?

Câu 11 (3,0 điểm):

Một con ngựa kéo một cái xe đi với tốc độ 9km/h. Lực kéo của ngựa là 200N.

a) Tính quãng đường con ngựa kéo xe trong 1 giờ.

b) Tính công suất của ngựa.

Đáp án đề thi giữa kì 2 Lí 8

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm):

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

A

D

C

A

B

B

C

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Phần II. Tự luận (6,0 điểm):

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 9.

(1,0 điểm)

Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại

1,0đ

Câu 10.

(2,0 điểm)

a) Động năng của một vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.

1,0đ

b) Lấy được ví dụ vật có cả động năng và thế năng:

1,0đ

Câu 11.

(3,0 điểm)

Tóm tắt:

V = 9km/h

F=200N

t = 1h =3600(s)

a) s =?

b) P = ? Bài giải

0,5đ

a) Trong 1h, con ngựa kéo xe đi được quãng đường là:

s = v.t

s= 9.1 = 9 km = 9000 m.

0,25

0,5

Công của lực ngựa kéo trong 1 giờ là:

A = F.s

A= 200.9000 = 1800000 J.

0,25

0,5

Công suất của ngựa trong 1 giờ = 3600 (s) là:

P =

P = = 500W

0,25

0,25

0,5

Đề thi giữa kì 2 Lý 8 – Đề 2

Đề kiểm tra giữa kì 2 Vật lí 8

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Thác nước đang chảy từ trên cao xuống, có những dạng năng lượng nào?

A. Động năng và thế năng.B. Động năngC. Thế năng D. Động năng và nhiệt năng

Câu 2. Công thức tính công suất là:

A. P= A.t. B. P = . C. P = F.s.

Câu 3. Để đưa một vật lên cùng một độ cao thì dùng tấm ván dài 6m sẽ được lợi về lực khi dùng tấm ván dài 2m, vậy được lợi hơn bao nhiêu lần về lực?

A. 1 lầnB. 2 lần C. 3 lần D. 4 lần

Câu 4. Hai cần cẩu cùng nâng một vật nặng 2000N lên cao 2m. Cần cẩu thứ nhất làm trong 3 phút, cần cẩu thứ hai làm trong vòng 120 giây. So sánh công suất của 2 cần cẩu:

A. P1>P2 B. P1<P2 C. P1=P2D. Không đủ dữ kiện

Câu 5. Yếu tố quyết định quá trình khuyếch tán xảy ra nhanh hay chậm.

A. Thể tích B. Trọng lượng C. Môi trườngD. Nhiệt độ.

Câu 6. Vật có cơ năng khi:

A. Vật có khối lượng lớn. B. Vật có khả năng sinh công.C. Vật có tính ì lớn. D. Vật có đứng yên.

Câu 7. Đơn vị của cơ năng là:

A. W B. J/sC. kW D. J

Câu 8. Trong các vật sau, vật nào không có thế năng (so với mặt đất)?

A. Chiếc bàn đứng yên trên sàn nhà. B. Chiếc lá đang rơi.C. Một người đứng trên tầng ba của tòa nhà. D. Quả bóng đang bay trên cao.

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9 ( 2 điểm): Phát biểu định luật về công? Viết công thức tính công, nêu tên đơn vị và các đại lượng có mặt trong công thức?

Câu 10 ( 1 điểm): Nhỏ một giọt mực vào một cốc nước. Dù không khuấy cũng chỉ sau một thời gian ngắn toàn bộ nước trong cốc đã có màu mực. Tại sao? Nếu tăng nhiệt độ của nước thì hiện tượng trên xảy ra nhanh lên hay chậm đi? Tại sao?

Câu 11 (2 điểm): Một công nhân dùng ròng rọc cố định để mang gạch lên tầng trên. Biết người công nhân phải dùng lực kéo là 2500N mới đem được bao gạch lên cao 6m trong thời gian 1/2 phút. Tính :

a) Công của lực kéo người công nhân đó ?

b) Công suất của người công nhân đó ?

Câu 12 (1 điểm): Người ta kéo vật khối lượng 24kg lên cao bằng một mặt phẳng nghiêng có chiều dài 15m và độ cao 1,8m. Lực cản do ma sát trên đường là 36N. Hãy tính công của người kéo, coi vật chuyển động thẳng đều.

Đáp án đề thi giữa kì 1 Lí 8

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm). Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

C

C

B

D

B

D

A

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

9

(2 điểm)

– Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

– Công thức tính công: A = F.s

Trong đó: A là công của lực F (J)

F là lực tác dụng vào vật (N)

S là quãng đường vật dịch chuyển(m)

10

(1 điểm)

– Do các phân tử mực chuyển động không ngừng về mọi phía và giữa chúng có khoảng cách.

– Khi tăng nhiệt độ thì hiện tượng trên xảy ra nhanh hơn vì khi nhiệt độ tăng các phân tử chuyển động nhanh hơn.

0,5đ

0,5d

11

(2 điểm)

Tóm tắt :

F= 2500N

t = ½ phút = 30 giây.

s = 6m

a. A = ?

b. P = ?

Bài giải

a. Công của lực kéo người công nhân

A = F.S = 2500.6 = 15000 (J)

b. Công suất của người công nhân là:

P = 500 (W)

0,5đ

0,5đ

12

( 1 điểm)

Tóm tắt :

Fms= 36N

m = 24kg

s = 15m

h = 1,8m

A = ?

Bài giải

Công cùa người kéo:

A = P.h + Fms.S = 240.1,8 + 36.15 = 972 (J)

Vậy công của người kéo là 972 J

0,25đ

0,5đ

0,25đ

Ma trận đề thi giữa kì 2 Lí 8

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Định luật về công

– Nêu được định luật về công và viết được công thức tính công.

– Hiểu được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi.

– Tính được công lực kéo của người công nhân

– Tính công của người kéo

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

20%

1

0,5đ

5%

½

10%

1

10%

7/2

4,5đ

45%

2. Công suất

– Nhận biết được công thức tính công suất

– So sánh được công suất làm việc của hai cần cẩu.

– Tính được công suất lực kéo của người công nhân

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

½

10%

5/2

20%

3. Cơ năng

– Nhận biết vật có cơ năng

– Nhận biết được đơn vị của cơ năng.

– Sự xuất hiện động năng và thế năng khi thác nước chảy từ trên cao xuống.

– Tìm được trường hợp có thế năng so với mặt đất

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

10%

2

10%

4

20đ

20%

4. Cấu tạo chất

– Nhận biết được yếu tố quyết định quá trình khuyếch tán

– Giải thích được hiện tượng nhỏ giọt nước mực vào cốc nước

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

10%

2

1,5đ

15%

Tổng số câu

TS điểm

Tỉ lệ %

5

40%

5

30%

1

20%

1

10%

12

10đ

100%

Đề thi giữa kì 2 Vật lý 8 – Đề 3

Ma trận đề thi giữa kì 2 Vật lý 8

PHÒNG GD&ĐT ……….

TRƯỜNG THCS ……….

ĐỀ THI GIỮA HK2 NĂM HỌC 2022– 2023

MÔN: VẬT LÝ LỚP 8

Thời gian làm bài: 45 phút

Cấp độ Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụng CộngThấpCao

1. Lực đẩy Ác-si-mét. Sự nổi.

Biết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét.

Hiểu được khi nào thì vật nổi, lơ lửng, chìm.

Vận dụng công thức tính lực đẩy Ác-si-mét trong một số trường hợp.

Số câu

0,5

0,5

0,5

1,5

Số điểm

1

1

2

4

Tỉ lệ

10%

10%

20%

40%

2. Công. Công suất. Cơ năng.

– Biết khi nào thì có công cơ học.

– Nắm được định luật về công

– Hiểu được khi nào vật có cơ năng

– Lấy được ví dụ về thế năng và động năng

Biết tính công, công suất.

Số câu

1

1

0,5

2,5

Số điểm

2

2

2

6

Tỉ lệ

20%

20%

20%

60%

Tổng số câu

1,5

1,5

1

4

Tổng số điểm

3

3

4

10

Tỉ lệ

30%

30%

40%

100%

Đề thi giữa kì 2 Vật lý 8

Câu 1. (2 điểm)

a) Khi nào thì có công cơ học?

b) Nêu định luật về công.

Câu 2. (2 điểm)

a) Khi nào vật có cơ năng? Thế năng, động năng của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?

b) Lấy ví dụ về vật có thế năng đàn hồi? Lấy ví dụ về vật có động năng?

Câu 3. (2 điểm)

a) Viết công thức tính lực đẩy Ác – si – mét, giải thích các đại lượng trong công thức và đơn vị của chúng.

b) Nêu điều kiện để vật nổi, vật lơ lửng, vật chìm?

Câu 4. (4 điểm)

a) Một vật có dạng hình hộp chữ nhật kích thước 30cm x 20cm x 10cm. Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi thả nó chìm hoàn toàn vào một chất lỏng có trọng lượng riêng 12 000N/m3.

b) Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F = 5000N làm toa xe di chuyển một quãng đường 1000m. Tính công của lực kéo của đầu tàu.

Đáp án đề thi giữa kì 2 Vật lý 8

Câu

Lời giải

Điểm

Câu 1

(2 điểm)

a) Chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời

1

b) Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

1

Câu 2

(2 điểm)

a) Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật có cơ năng.

– Thế năng phụ thuộc vào độ cao của vật so với vị trí khác hoặc phụ thuộc vào độ biến dạng của vật.

– Động năng của vật phụ thuộc vào chuyển động của vật.

1

b) Ví dụ về vật có thế năng đàn hồi: khi dây cao su bị kéo dãn

Ví dụ về vật có động năng: Chiếc xe đạp đang trên dốc.

1

Câu 3

(2 điểm)

a) Công thức tính độ lớn của lực đẩy Ac si met: FA = d.V

Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)

V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)

1

b)Khi một vật bị nhúng ngập hoàn toàn trong chất lỏng thì bao giờ cũng có hai lực tác dụng lên vật, đó là:

– Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới. (P)

– Lực đẩy Ácsimet có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên. (FA)

* Vật chìm xuống dưới đáy khi: P >FA.

* Vật nổi lên khi: P < FA.

* Vật lơ lửng trong lòng chất lỏng khi: P = FA

1

Câu 4

(4 điểm)

a) Cho biết

d = 12 000N/m3

FA = ?

Thể tích của vật hình hộp chữ nhật là:

V = 30.20.10 = 6000(cm3) = 0,006 (m3)

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật là:

FA = d.V = 12 000.0,006 = 72 (N)

b) Cho biết

F = 5000N

S = 1000m

A = ?

Công của lực kéo của đầu tàu là:

A = F.s = 5000.1000 = 5 000 000 (J)

1,5

Đề thi giữa kì 2 Vật lý 8 – Đề 4

Ma trận đề thi giữa kì 2 Vật lý 8

Cấp độ

Tên

Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1/ Công cơ học – công suất

1. Nêu được ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công.

2. Viết được công thức tính công cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. Nêu được đơn vị đo công.

3. Công suất là gì?Nêu được đơn vị đo công suất.

4. Nêu được vật có khối lượng càng lớn, vận tốc càng lớn thì động năng càng lớn.

5. Giải thích được ý nghĩa của công suất

6. Hiểu khi nào vật có thế năng

7. Vận dụng được công thức tính công, công suất để giải được các bài tập.

8. Vận dụng được công thức hiệu suất

Số câu hỏi

C1.4;C6.1;C3.3

C9a-3

C4.6

C9b-5

C8.7

C12.7

C5.8

8

Số điểm

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

6,0

2/ . Cấu tạo chất và nhiệt năng.

(3 tiết)

9. Biết được các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử và phân tử.

10. Nêu được các phân tử chuyển động không ngừng.

11. Nêu được giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách

12. Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng. Nêu được nhiệt độ của một vật càng cao thì nhiệt năng của nó càng lớn.

13. Nêu được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng và tìm được ví dụ minh hoạ cho mỗi cách.

14. Phát biểu được định nghĩa nhiệt lượng và nêu được đơn vị đo nhiệt lượng là gì.

15. Giải thích được 01 hiện tượng xảy ra do giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.

Số câu hỏi

C7.9,10,11;C2.11

C10c.14

C10a.12

C10b.13.

C11.15

4

Số điểm

1

1,5

1,5

4

Ts câu hỏi

6,5

1,5

3

1

12

TS điểm

Tỉ lệ %

4,5

1

4

0,5

10

Đề thi giữa kì 2 Vật lý 8

I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)

Câu 1. Hai vật có cùng khối lượng đang chuyển động trên sàn nằm ngang, thì

A. Vật có thể tích càng lớn thì động năng càng lớn.B. Vật có thể tích càng nhỏ thì động năng càng lớn.C. Vật có tốc độ càng lớn thì động năng càng lớn.D. Hai vật có cùng khối lượng nên động năng hai vật như nhau.

Câu 2. Khi đổ 50 cm3 cát vào 50 cm3 đá, ta được hỗn hợp có thể tích:

A. bằng 100cm3B. nhỏ hơn 100cm3C. lớn hơn 100cm3D. có lúc lớn hơn, có lúc nhỏ hơn 100cm3

Câu 3. Đơn vị của công suất là

A. Oát (W)B. Kilôoát (kW)C. Jun trên giây (J/s)D. Cả ba đơn vị trên

Câu 4. Các trường hợp nào sau đây vật có thế năng ?

A. Xe ô tô đang đỗ bên đườngB. Trái bóng đang lăn trên sân.C. Hạt mưa đang rơi xuống.D. Em bé đang đọc sách.

Câu 5. Người ta dùng một mặt phẳng nghiêng để kéo một vật có khối lượng 50 kg lên cao 2 m. Nếu không có ma sát thì lực kéo là 125 N. Thực tế có ma sát và lực kế là 175 N. Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng dùng trên là bao nhiêu?

A. 81,33 %B. 83,33 %C. 71,43 %D. 77,33%

Câu 6. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào trọng lực thực hiện công cơ học?

A. Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyển động.B. Người công nhân dùng ròng rọc cố định kéo vật nặng lên cao.C. Ô tô đang chuyển động trên mặt đường nằm ngang.D. Quả bưởi rơi từ trên cây xuống.

Câu 7. Tính chất nào sau đây không phải là của nguyên tử, phân tử?

A. có lúc chuyển động, có lúc đứng yênB. chuyển động không ngừng.C. giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.D. chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.

Câu 8. Một lực sĩ nâng quả tạ có trọng lượng 200N lên cao 2m thì công của lực nâng của lực sĩ là bao nhiêu?

A. 0,01JB. 100J.C. 200JD. 400J

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 9: (1,0 điểm)

a) Công suất là gì?

b) Khi nói công suất của xe tải là 30000W cho ta biết điều gì?

Câu 10: (1,5 điểm)

a) Nhiệt năng là gì?

b) Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật, đó là cách nào?

c) Nhiệt lượng là gì?

Câu 11: (1,5 điểm)

Nhỏ một giọt mực vào cốc nước. Dù không khuấy cũng chỉ sau một thời gian ngắn toàn bộ nước trong cốc đã có màu của mực.Tại sao ? Nếu tăng nhiệt độ của nước thì hiện tượng trên xảy ra nhanh lên hay chậm đi ? Tại sao ?

Câu 12: (2,0 điểm)

Một công nhân dùng ròng rọc cố định để mang gạch lên tầng trên. Biết người công nhân phải dùng lực kéo là 2500N mới đem được bao gạch lên cao 6m trong thời gian 30 giây. Tính:

a) Công của lực kéo người công nhân đó?

b) Công suất của người công nhân đó?

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Vật lí 8

I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)

– Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

B

D

C

C

D

A

D

II. Tự luận

Câu

Nội dung

Điểm

9

a. Công suất là công thực hiện trong một đơn vị thời gian (trong 1 giây)

0,5

b. Khi nói công suất của xe tải là 30000W có nghĩa là trong 1 giây xe tải thực hiện được một công là 30000J.

0,5

10

a. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật

0,5

b. Có 2 cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật: thực hiện công và truyền nhiệt.

0,5

c. Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

0,5

11

– Giữa các phân tử nước và phân tử mực có khoảng cách, các phân tử này chuyển động không ngừng theo mọi hướng nên các phân tử nước và phân tử mực xen vào khoảng cách của nhau. Do đó nước có màu của mực.

0,5

– Nhiệt độ nước tăng thì hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn.

0,5

– Do nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.

0,5

12

a. Công của lực kéo người công nhân

A = F.S = 2500.6 = 15000 (J)

1,0

b. Công suất của người công nhân là:

1,0

Lưu ý : Không viết công thức, viết công thức sai không chấm các phần còn lại.

– Sai đơn vị trừ 0,25 điểm/đơn vị sai

– Đúng công thức được 0,25 điểm/công thức đúng.

– Thay số vào công thức 0,25 điểm

– Tính toán đúng 0,25 điểm, tính sai không chấm điểm đơn vị.

……………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm đề thi giữa kì 2 Vật lý 8

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button