Đề thi

Đề thi cuối học kì 2 môn Địa lý lớp 8 có đáp án năm 2023

1. Làm thế nào để đạt điểm cao khi làm đề thi cuối kỳ 2 môn Địa lý lớp 8:

Để có một bài kiểm tra môn địa lý đạt kết quả tốt bạn có thể áp dụng các cách ôn tập sau:

Thứ nhất: Bám sát vào nội dung ôn tập của giáo viên trên lớp. Chỉ tập trung ôn những phần được lưu ý nếu bạn không còn thời gian để ôn tập kỹ hơn.

Thứ hai: Giải đề và tìm đọc những câu hỏi trắc nghiệm, tự luận để có thể rèn luyện kỹ năng kiểm soát thời gian cũng như làm quen với cách thức câu hỏi sẽ đưa đưa ra trong đề thi.

Thứ ba: Ôn tập cùng bạn bè và hỏi chéo nhau để có thể ghi nhớ và ôn tập kỹ hơn cho môn học.

Thứ tư: Nắm thật vững những nội dung trong Alat đây sẽ là một trong những tài liệu quan trọng giúp bạn đạt được điểm cao khi khai thác được hết công dụng của nó

Xem thêm: Đề thi cuối học kì 2 môn Vật lý lớp 8 có đáp án năm 2023

2. Đề thi cuối học kì 2 môn Địa lý lớp 8 có đáp án năm 2023 chuẩn nhất:

2.1. Đề thi:

a) Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng

Câu 1: Việt Nam gắn liền với châu lục và đại dương nào

A. Á-âu và Thái Bình Dương. B. Á-âu, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.

C. Á, Thái Bình Dương. D. Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.

Câu 2: Tính chất chủ yếu trong các tính chất của thiên nhiên Việt Nam:

A.Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. B.Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo.

C.Tính chất đồi núi. D. Tính chất đa dạng, phức tạp.

Câu 3: Địa hình nước ta thấp dần theo hướng:

A. Bắc – Nam. B. Đông Bắc – Tây Nam.

C. Tây Bắc – Đông Nam. D. Tây – Đông.

Câu 4: Chế độ nước của sông ngòi nước ta có hai mùa rõ rệt là do nguyên nhân:

A. Sông ngòi nước ta thường ngắn và dốc. B. Lãnh thổ trải dài từ Bắc vào Nam.

C. Địa hình đa dạng, phức tạp. D. Chế độ mưa theo mùa.

Câu 5: Sự phong phú về thành phần loài sinh vật ở nước ta là do:

A. Có môi trường thuận lợi, nhiều luồng sinh vật di cư đến.

B. Địa hình đồi núi chiếm ưu thế.

C. Có hai mùa khí hậu với những nét đặc trưng riêng.

D. Đất việt nam đa dạng và màu mỡ.

Câu 6: Gió mùa Đông Bắc thổi vào nước ta làm cho thời tiết khí hậu của miền Bắc:

A. Rất lạnh, nhiệt độ trung bình tháng nhiều nơi dưới 15oC.

B. Đầu mùa lạnh ẩm, cuối mùa khô hanh.

C. Lạnh buốt, mưa rất nhiều.

D. Không lạnh lắm và có mưa.

Câu 7: Mùa mưa của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ chậm dần từ Tây Bắc xuống Bắc Trung Bộ do:

A.Miền trải dài trên nhiều vĩ độ. B. Bắc Trung Bộ hẹp ngang lại nằm sát biển Đông.

C. Ảnh hưởng của địa hình. D. Ở Bắc Trung Bộ có nhiều đảo.

Câu 8: Sông nào không phải sông ngòi Nam Bộ?

A. Sông Đà Rằng. B. Sông Sài Gòn. C. Sông Tiền. D. Sông Hậu.

Câu 9: Nhóm đất chiếm diện tích chủ yếu ở nước ta là:

A. Đất bazan. B. Đất phù sa. C. Đất mùn núi cao. D. Đất jeralit.

Câu 10: Bô xít là khoáng sản có trữ lượng lớn của nước ta và được hình thành trong giai đoạn:

A. Tiền Cambri. B. Tiền Cambri và cổ kiến tạo.

C. Cổ kiến tạo và Tân kiến tạo. D. Tiền Cambri và Tân kiến tạo.

Câu 11: Địa hình nước ta có hướng chủ yếu :

A.Tây Bắc- Đông Nam. B.Vòng cung.

C. Cả A,B đều đúng. D. Cả A,B,C đều sai.

Câu 12: Khí hậu Việt Nam mang tính chất:

A.Nhiệt đới gió mùa ẩm. B. Đa dạng và thất thường.

C.Mưa nhiều và diễn biến phức tạp. D. Cả A,B, đều đúng.

Câu 13. Loài người xuất hiện trên trái đất vào thời gian nào?

a. Tiền CamBri b. Cổ kiến tạo c. Tân kiến tạo d. Trung sinh

Câu 14. Cảnh quan chiếm ưu thế lớn của thiên nhiên nước ta là:

a. Cảnh quan đồi núi b. Cảnh quan đồng bằng châu thổ

c. Cảnh quan bờ biển d.Cảnh quan đảo, quần đảo

Câu 15: Khoáng sản của nước ta phần lớn tập trung ở:

A. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

B. Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Vùng núi và Trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

D. Vùng núi và Trung du Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng.

Câu 16: Lãnh thổ Việt Nam trải dài trên bao nhiêu vĩ độ?

A. 14 vĩ độ. B. 15 vĩ độ. C. 16 vĩ độ. D. 17 vĩ độ.

b) Tự luận (6 điểm)

1. Nêu đặc điểm cơ bản của địa hình Việt Nam? (2 điểm)

2. Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta? (2 điểm)

3. Dựa vào bảng số liệu dưới đây: (2 điểm)

a. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính ở nước ta?

b. Nhận xét về nơi phân bố của ba nhóm đất nêu trên?

2.2. Đáp án và phổ điểm:

a) Trắc nghiệm (3 điểm)

b) Phần tự luận: ( 7đ )

Câu 1: (2 điểm) Đặc điểm cơ bản của địa hình việt nam

– Địa hình đa dạng, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất, chủ yếu là đồi núi thấp (0,5đ)

– Địa hình phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau ( 1đ)

+ Hướng nghiêng của địa hình là hướng tây bắc- đông nam

+ Hai hướng chủ yếu của địa hình là hướng Tây Bắc- Đông Nam và vòng cung

– Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm và chịu tác động mạnh mẽ của con người ( 0,5đ)

Câu 2: (2 điểm)

– Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước có khoảng 3200 con sông: nhỏ, ngắn, dốc.(0,5đ)

– Hướng chảy chính là TB-ĐN và hướng vòng cung (0,5đ)

– Chế độ nước theo mùa: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt. Mùa lũ chiếm 70-80% tổng lượng nước.( 0,5đ)

– Hàm lượng phù sa lớn. Bình quân 1m3 nước sông có 223g cát bùn và các chất hòa tan khác 0,5đ

Câu 3 (2đ)

a. Vẽ biểu đồ hình tròn đẹp chính xác (1 đ )

b. Nhận xét nơi phân bố : (1đ)

– Đất Feralit đồi núi thấp chiếm tỉ trọng và qui mô lớn nhất, 65%

diện tích đất tự nhiên, vì nước ta chủ yếu là đồi núi thấp.

– Đất phù sa chiếm tỉ trọng và qui mô đứng thứ hai, 24% diện tích đất tự nhiên, tập trung chủ yếu ở các đồng bằng, nhất là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

– Đất mùn núi cao chiếm tỉ trọng và qui mô nhỏ nhất, 11% diện tích đất tự nhiên, vì diện tích núi cao nước ta ít.

Xem thêm: Đề thi cuối học kì 2 môn Sinh học lớp 8 có đáp án năm 2023

3. Đề thi cuối học kì 2 môn Địa lý lớp 8 có đáp án năm 2023 phổ biến nhất:

3.1. Đề thi:

a) Trắc nghiệm: (2 điểm)

*Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng: (1,25 diểm)

Câu 1: Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là :

a.Hướng Tây – Đông và hướng vòng cung

b.Hướng Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung

c.Hướng Đông Bắc – Tây Nam và hướng vòng cung

d.Hướng Đông Nam – Tây Bắc và hướng vòng cung

Câu 2: Loại đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là:

a. Đất phù sa b. Đất mùn núi cao

c. Đất mặn, đất phèn d. Đất feralit đồi núi thấp

Câu 3: Thành phần loài sinh vật của nước ta phong phú vì nước ta:

a. Có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm

b. Là nơi gặp gỡ của nhiều luồng sinh vật

c. Có nhiều loại đất khác nhau

d. Tất cả các ý trên

Câu 4:Tính chất chủ yếu trong các tính chất của thiên nhiên Việt Nam:

a.Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

b.Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo

c.Tính chất đồi núi

d. Tính chất đa dạng, phức tạp

Câu 5: Phần lớn đồi núi nước ta có độ cao:

a. Trên 1000m b. Dưới 1000m

c. Từ 1000 đến 2000m d. Trên 2000m

*Ghạch nối các vùng miền của nước ta (cột A) và đặc điểm khí hậu nổi bật của từng miền đó (cột C), điền vào cột B( 0,75 điểm)

b) Tự luận (8 điểm)

Câu 1: Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam ? Tại sao đại bộ phận sông ngòi nước ta chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, đều đổ ra biển Đông ? (3 điểm)

Câu 2: Chứng minh rằng tài nguyên sinh vật của nước ta có giá trị to lớn về các mặt sau : Phát triển kinh tế – xã hội, Du lịch , Bảo vệ môi trường sinh thái (3 điểm)

Câu 3: Cho biết những thuận lợi và khó khăn do khí hậu nước ta mang lại? (2 điểm)

3.2. Đáp án:

a) Trắc nghiệm

*Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng: (1,25 iểm, mỗi ý đúng được 0,25 điểm)

*Ghạch nối các vùng miền của nước ta (cột A) và đặc điểm khí hậu nổi bật của từng miền đó (cột C), điền vào cột B( 0,75 điểm)

b) Tự luận: (8 điểm)

Câu 1 : ( 3 điểm) Đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam :

+ Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước (0,5đ)

+ Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính là Tây Bắc -Đông Nam và vòng cung (0,5đ)

+ Sông ngòi nước ta có hai mùa nước : mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt (0,5 đ)

+ Sông ngòi nươc ta có lượng phù sa lớn (0,5 đ)

=> Đại bộ phận sông ngòi nước ta chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, đều đổ ra biển Đông vì theo hướng cấu trúc địa hình của nước ta …….(1 đ)

Câu 2 : (3 điểm)

– Phát triển kinh tế – xã hội : cung cấp gỗ xây dựng, làm đồ dùng, cung cấp lương thực, thực phẩm, làm thuốc chữa bệnh, ……. (1 đ)

– Văn hoá – Du lịch : sinh vật cảnh, tham quan du lịch, an dưỡng chữa bệnh, nghiên cứu khoa học………(1 đ)

– Môi trương sinh thái : điều hoà khí hậu, tăng lượng ôxi, làm sạch không khí, giảm nhẹ các thiên tai……..(1 đ)

Câu 3 :

– Thuận lợi : Khí hậu đáp ứng được nhu cầu sinh thái của nhiều giống loà thực vật, động vật có các nguồn gốc khác nhau, Rất thích hợp trồng 2, 3 vụ lúa với giống thích hợp……(1 đ)

– Khó khăn : Rét lạnh, rét hại, sương giá, sương muối về mùa đông, nắng nóng, khô hạn cuối Đông ở Nam Bộ và Tây Nguyên, Bão ,mưa lũ, xói mòn, sâu bệnh phát triển…..( 1 đ)

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button