Đề thi

Đề thi lớp 1 (năm 2023) | Đề thi lớp 1 Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh

Tổng hợp đề thi lớp 1 Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh đầy đủ học kì 1 & học kì 2 có đáp án giúp bạn giành điểm cao trong bài kiểm tra, bài thi giữa kì, cuối kì lớp 1.

Mục lục

Mục lục Đề thi lớp 1 (năm 2023)

Xem thử

Chỉ 100k mua trọn bộ đề thi, bài tập cuối tuần, … Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 1 bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án
 • Đề thi Giữa kì 1 lớp 1 năm 2023
 • Đề thi Cuối kì 1 lớp 1 năm 2023
 • Đề thi Giữa kì 2 lớp 1 năm 2023
 • Đề thi Cuối kì 2 lớp 1 năm 2023

Mục lục Đề kiểm tra Toán lớp 1

 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 (5 đề)

 • Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1

 • Bộ Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1

 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2023 có đáp án (50 đề)

 • Top 50 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án

 • Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 2

 • Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 1

 • Top 50 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2023 có đáp án

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

Bộ đề thi Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

 • Bộ 5 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

 • 5 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

Bộ đề thi Toán lớp 1 – Cánh diều

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 có ma trận (4 đề)

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (5 đề)

 • 4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 có ma trận (5 đề)

Bộ đề thi Toán lớp 1 – Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

 • Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (4 đề)

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (5 đề)

 • 4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (5 đề)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều

Mục lục Đề thi Tiếng Việt lớp 1

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2023 (cả ba sách)

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2023 (cả ba sách)

 • Bộ Đề thi Cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2023 tải nhiều (cả ba sách)

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 năm 2023 (cả ba sách)

 • Top 60 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 năm 2023 (cả ba sách)

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (10 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (20 đề)

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (10 đề)

 • Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

 • Bộ 5 Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (10 đề)

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (15 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

 • Bộ 15 Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (10 đề)

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 – Cánh diều

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Cánh diều năm 2023 có đáp án (10 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2022 tải nhiều nhất

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 có đáp án (20 đề)

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 có đáp án (10 đề)

 • Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2022 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều có đáp án (5 đề)

 • Bộ 5 Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 có ma trận (10 đề)

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều có đáp án (5 đề)

 • Bộ 15 Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 có ma trận (10 đề)

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 – Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (5 đề)

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (10 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (5 đề)

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (10 đề)

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

Bài tập Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2

 • Dạng 1: Đọc thành tiếng

 • Dạng 2: Đọc hiểu

 • Dạng 3: Chính tả

 • Dạng 4: Nối (từ và câu)

 • Dạng 5: Nối (phần 2)

 • Dạng 6: Điền từ còn thiếu

 • Dạng 7: Sắp xếp từ thành câu

 • Dạng 8: Các chủ điểm

 • Dạng 9: Nên hay không nên

 • Dạng 10: Em nói gì?

 • Dạng 11: Viết câu

 • Đề khảo sát đầu năm – Đề số 1

 • Đề khảo sát đầu năm – Đề số 2

 • Đề khảo sát đầu năm – Đề số 3

Mục lục Đề thi Tiếng Anh lớp 1

 • Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022-2023 (cả 3 sách)

 • Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022-2023 (cả 3 sách)

 • Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 năm 2022-2023 (cả 3 sách)

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 Thông tư 22 (2 đề)

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng tạo) có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 Thông tư 22 (3 đề)

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 iLearn Smart World

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart World

 • Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart World

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Smart World

 • Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Smart World

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 22 (3 đề)

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

 • Đề thi lớp 1 Giữa kì 1 Kết nối tri thức năm 2023
 • Đề thi lớp 1 Cuối kì 1 Kết nối tri thức năm 2023
 • Đề thi lớp 1 Giữa kì 2 Kết nối tri thức năm 2023
 • Đề thi lớp 1 Cuối kì 2 Kết nối tri thức năm 2023
 • Đề thi lớp 1 Giữa kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023
 • Đề thi lớp 1 Cuối kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023
 • Đề thi lớp 1 Giữa kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2023
 • Đề thi lớp 1 Cuối kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2023
 • Đề thi lớp 1 Giữa kì 1 Cánh diều năm 2023
 • Đề thi lớp 1 Cuối kì 1 Cánh diều năm 2023
 • Đề thi lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023
 • Đề thi lớp 1 Cuối kì 2 Cánh diều năm 2023

Xem thử

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 (cơ bản – Đề 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1:

a) Viết các số từ 0 đến 10:…………………………………………………

b) Viết theo mẫu:

2: hai

3: …….

4: …….

7: …….

8: …….

9: …….

Câu 2:

1 … 3 4 … 2 3 … 2 + 1

8 … 0 7 … 9 4 + 1 … 1 + 4

Câu 3:

a) 1 + 1 =…….

2 + 0 =…….

3 + 2 = …….

1 + 2 = …….

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

c) 2 + 1 + 1 = …… 3 + 0 + 2 = ……

Câu 4:

Câu 5:

a) Sắp xếp các số 5, 2, 7, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Sắp xếp các số 4, 1, 6, 8 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 1:

a) Viết các số từ 0 đến 10: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

b) Viết theo mẫu:

2: hai

3: ba

4: bốn

7: bảy

8: tám

9: chín

Câu 2:

1 < 3

4 > 2

3 = 2 + 1

8 > 0

7 < 9

4 + 1 = 1 + 4

Câu 3:

a) 1 + 1 = 2

2 + 0 = 2

3 + 2 = 5

1 + 2 = 3

c) 2 + 1 + 1 = 4 3 + 0 + 2 = 5

Câu 4:Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 5:

a) Sắp xếp các số 5, 2, 7, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé: 2, 5, 7, 9

b) Sắp xếp các số 4, 1, 6, 8 theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 4, 6, 8

Đề thi Học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

A. Kiểm tra Đọc

I. Đọc trơn thành tiếng( 6 điểm):

Câu 1. Đọc vần:

êu, ay, ưng, iêm, om, iên, ương, inh, in, ang, ưi, anh, ăn, ao

Câu 2. Đọc từ:

tia nắng, bay lượn, con chim, mùa đông, khen ngợi, mái trường, nhuộm vải, quà tết, vui mừng, nải chuối, ghế đệm, dạy bảo, đồi núi

Câu 3. Đọc câu:

– Con suối sau nhà rì rầm chảy.

– Trên biển, từng đàn hải âu bay lượn.

II. Đọc hiểu( 4 điểm):

Câu 1 (1 điểm): Gạch chân chữ có kết thúc là :

– Chữ nh: Nhà bé Nga có máy tính màu xanh.

– Chữ ghi vần ương: Cạnh con đường vào nhà em có con mương to.

Câu 2 (1,5 điểm): Nối ô chữ để thành câu phù hợp:

Câu 3 (1 điểm): Điền âm, vần phù hợp vào chỗ chấm:

l hay n: …..o sợ , cái …..ơ , …..ũ trẻ,

ang hay anh: c……ˋ….cua, th………..minh

Câu 4 (0,5 điểm):

Tìm 2 từ có vần ung:…………………………………………………………………

B. Kiểm tra Viết

I.Viết vần:

ay, uông, ăm, ươn

II. Viết các từ sau:

lau nhà, chăm chú, quả chuông, trời nắng

III.Viết các câu sau:

Không có chân có cánh

Sao gọi là con sông?

Không có lá có cành

Sao gọi là ngọn gió?

Đáp án & Thang điểm

A. Kiểm tra Đọc

II. Đọc hiểu( 4 điểm):

Câu 1 (1 điểm): gạch chân được tiếng đúng được 0.25đ:

– Chữ nh: tính, xanh

– Chữ ghi vần ương: đường, mương

Câu 2 (1,5 điểm): Nối ô chữ để thành câu phù hợp:

Câu 3 (1 điểm): Điền âm, vần phù hợp vào chỗ chấm:

Điền đúng mỗi ý được 0,2 điểm:

l hay n: lo sợ, cái nơ, lũ trẻ

ang hay anh: càng cua, thanh minh

Câu 4 (0,5 điểm): Tìm được 1 từ đúng được 0.25đ

B. Kiểm tra Viết

I.Viết vần:

Viết đúng mỗi vần được 0,5 điểm

II. Viết các từ sau:

Viết đúng mỗi từ được 0,5 điểm

III.Viết các câu sau:

Viết đúng toàn bài được 5 điểm( sai 1 lỗi trừ 0,5 điểm, sai lỗi giống nhau trừ 1 lần)

Trình bày sạch sẽ: 1 điểm

Đề thi Học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Em hãy viết tên tiếng Anh của các đồ vật/con vật bên cạnh tranh của chúng (4đ)

duck hen apple cat pen book dog ball

II. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau(3đ)

c…t (con mèo) ap..le (quả táo) fi…h (con cá) d…g (con chó) g…at (con dê) h…n (con gà mái)

III. Em hãy viết hai dòng các từ sau (3đ)

Ball Hippo Dragon

Đáp án & Thang điểm

I. Em hãy viết tên tiếng Anh của các đồ vật/con vật bên cạnh tranh của chúng (4đ)

1. cat 2. apple 3. back 4. duck 5. ball 6. hen 7. pen 8. dog

II. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau(3đ)

cat fish goat apple dog hen

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16

Warning: file_get_contents(https://poltekkeskupang.info/cks.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16