Đề thi

Đáp án câu hỏi cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

Như chúng ta đã biết thì dịch vụ công trực tuyến là một loại dịch vụ hành chính và ba gồm cả một số các dịch vụ khác mà cơ quan nhà nước cung cấp cho cá nhân. Để khuyến khích tinh thần và hưởng ứng tìm hiểu về pháp luật Việt Nam cơ quan nhà nước đã phát động ra cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến. Để biết đáp án chính xác câu hỏi cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến. Hãy theo dõi ngay dưới đây nhé.

Luật sư tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Đáp án câu hỏi cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến:

1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là gì?

Trả lời: Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

2. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến thế nào?

Trả lời: Tài khoản của cá nhân, tổ chức sau khi được cơ quan nhà nước xác minh sẽ được đăng nhập vào hệ thống. Đăng nhập thành công, cá nhân, tổ chức sử dụng chức năng đăng ký trực tuyến để tiến hành đăng ký. Trong quá trình triển khai, cơ quan nhà nước có trách nhiệm liên lạc và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hồ sơ hoặc các vấn đề khác ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người sử dụng. Bên cạnh đó , người sử dụng dịch vụ này cũng có thể sử dụng chức năng ” Tra cứu thông tin hồ sơ ” để nắm bắt kịp thời những thông tin cần thiết.

Chú ý: Thông tin hồ sơ mặc định được gửi qua email đăng ký và được thông báo miễn phí . Riêng việc thông báo bằng tin nhắn điện thoại sẽ phát sinh kinh phí theo giá cước viễn thông quy định.

3. Phân biệt dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4?

Trả lời:

– Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan , tổ chức cung cấp dịch vụ. Những giao dịch liên quan đến việc xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng . Việc thanh toán lệ phí ( nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại nơi cung cấp dịch vụ.

– Dịch vị công trực tuyến ở mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí ( nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

4. Ưu điểm nổi bật của dịch vụ công trực tuyến là gì?

Trả lời: Tiết kiệm thời gian, công sức,tiền bạc cho người sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có thể chủ động đăng ký thủ tục tại bất kỳ đâu , vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày nếu có internet và thiết bị thông minh . Đi kèm với dịch vụ công trực tuyến là hệ thống biểu mẫu, hướng dẫn thông tin, công khai minh bạch sẽ góp phần giảm tiêu cực, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

5. Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Trả lời: Dịch vụ công trực tuyến là dịch.vụ hành chính công và các dịch vụ khác của có cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân.

6. Những thủ tục nào thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại trang web: https//:dichvucong.hanoi.gov.vn?

Trả lời:

– Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

– Giải quyết chế độ ưu đãi hàng tháng cho thân nhân người có công với cách mạng hy sinh, thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

– Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

7. Thế nào là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2?

Trả lời: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

8. Khi thực hiện thủ tục hành chính với dịch vụ công trực tuyến tại trang web:https://dichvucong.hanoi.gov.vn , muốn nhận kết quả tại địa chỉ người sử dụng yêu cầu thì cần phải nộp phí hoặc lệ phí nào?

Trả lời:

– Phí hoặc lệ phí thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) theo quy định.

– Phí dịch vụ bưu chính (nếu có) theo quy định.

9. Công dân thực hiện những thao tác gì để sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 tại web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn?

Trả lời:

– Từ trang chủ chọn Đăng ký trực tuyến để lựa loại dịch vụ cần sử dụng rồi ấn nút “thực hiện”.

– Điền đầy đủ và chính xác những thông tin theo mẫu tờ khai trực tuyến.Sau đó, công dân nhập mã xác nhận và nhấn vào nút ” tiếp tục”.

– Thông tin đăng ký thành công sẽ đi đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ và được gửi đến hộp thư điện tử mà công dân đã điền trong biểu mẫu.Trường hồ sơ sai sót, còn thiếu hoặc yêu cầu khác, người sử dụng dịch vụ sẽ được hướng dẫn để bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

10. Dịch vụ công trực tuyến có những mức độ nào?

Trả lời: Có 4 mức độ: mức độ 1,mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4

11.Dịch vụ hành chính công là gì?

Trả lời: Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật ,phi lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức , cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

12.Công dân sẽ nhận hồ sơ bằng cách nào khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến?

Trả lời: Bằng thư điện tử và tin nhắn trên điện thoại di động

13.Thời gian, địa điểm nào phù hợp để công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến?

Trả lời: Bất ký nơi nào, lúc nào khi kết nối được môi trường mạng

14. Khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, việc trả kết quả cho công dân được thực hiện bằng những cách nào?

Trả lời:

– Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của cơ quan thực hiện dịch vụ công.

– Tại địa chỉ yêu cầu qua đường bưu điện

15. Dịch vụ công trực tuyến hướng tới những đối tượng nào?

Trả lời: Tổ chức, doanh nghiệp, người dân

16. Những thay đổi trong cách thức làm việc giữa tổ chức, doanh nghiệp, người dân với cơ quan nhà nước khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến là gì?

Trả lời: Tổ chức, doanh nghiêp, người dân có thể làm việc với cơ quan nhà nước trong 24/7 tại bất cứ đâu có internet.

17. Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 , người sử dụng phải đến cơ quan nhà nước bao lần?

Trả lời: 1 lần

18. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, người sử dụng phải đến cơ quan nhà nước mấy lần?

Trả lời: Không lần nào.

19. Người sử dụng phải cung cấp những thông tin liên hệ như thế nào khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến?

Trả lời: Số điện thoại di động/ Email.

20. Khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, người có trách nhiệm trả kết quả cho người sử dụng dịch vụ là ai?

Trả lời: Nhân viên bưu điện.

Xem thêm: Dịch vụ công là gì? Đặc điểm và các hình thức cung ứng dịch vụ công?

2. Mục đích của cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến:

Từ các câu hỏi như trong cuộc thi chúng ta cũng có thể hieu phần nào về dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính và một số các dịch vụ khác mà cơ quan nhà nước được cung cấp cho cá nhân, tổ chức thông qua việc kết nối internet.

Cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến nhằm mục đích:

– Tuyên truyền, phổ biến giáo dục trên toàn quốc, phục vụ kịp thời đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Thông qua cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến ở đây hướng tới mục đích đó là nhằm mục đích phổ biến rộng rãi về cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp cán bộ, viên chức, công chức và nhân dân thấy được những mặt tích cực, lợi ích và hiệu quả của Dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao số người sử dụng dịch vụ.

– Nội dung, hình thức tham gia cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mang đến sử đổi mới trong phương pháp giáo dục pháp luật chất lượng và hiệu quả, tác động mạnh tới tất cả các tầng lớp nhân dân cả nước.

– Đối tượng tham gia cuộc thi sẽ có nhiều giải pháp, sáng kiến, sáng tạo và đột phá. Sáng kiến này sẽ được chọn lọc và đưa vào ứng dụng thực tế.

– Cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến ở các thành phố, tạo ra sự giao lưu, đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai dịch vụ công toàn quốc.

Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung ” Đáp án câu hỏi cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” và các thông tin khác có liên quan, hi vọng các thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn đọc, hãy theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button