Đề thi

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 422 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Ngày 7/7, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 chính thức diễn ra. Dưới đây là gợi ý đáp án 24 mã đề môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 421 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Xem thêm đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 401 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 402 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 403 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021:

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 404 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 405 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 406 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 407 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 408 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 409 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 410 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 411 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 413 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 414 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 415 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 416 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 417 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 418 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 419 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 420 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 421 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 422 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 423 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 424 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021:

Năm 2021, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia diễn ra hai ngày với 5 bài thi và thí sinh đoạt giải cấp tỉnh được cộng 1 điểm khuyến khích.

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021

Kỳ thi năm 2021 giữ ổn định giống như năm 2020 để đánh giá kết quả học tập của học sinh, xét tốt nghiệp THPT làm cơ sở đánh giá chất lượng giảng dạy và học ở các trường phổ thông.

Đối với các môn thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh vẫn sẽ tham gia thi với ba bài độc lập bao gồm Ngữ văn, Tiếng Anh, Ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Hóa học, Vật lý, Sinh học) và Khoa học xã hội (Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân). Tất cả các nội dung thi nằm trong chương trình THPT đặc biệt là lớp 12.

Về hình thức môn thi: Tất cả các môn đều thi theo hình thức trắc nghiệp trừ môn Ngữ Văn thi theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài thi THPT Quốc gia 2021 đối với môn Ngữ Văn là 120 phút, môn Tiếng Anh là 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút còn các môn thi tổ hợp đối với mỗi môn thi là 50 phút.

Để được xét tốt nghiệp THPT, các thí sinh buộc phải thi đầy đủ 3 bài độc lập và một bài tổ hợp. Còn thí sinh giáo dục thường xuyên thì sẽ thi hai bài độc lập là Toán và Ngữ Văn cùng một bài thi tổ hợp.

Điểm mới trong quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021:

– Cán bộ hội đồng thi được mang thiết bị thu phát phát thông tin:

  • Trong khi thực hiện nhiệm vụ, hội đồng thi có thể đem theo các thiết bị lưu trữ thông tin nhưng không được sử dụng mà niêm phong và giám sát bởi công an.
  • Tại mỗi khu vực coi thi, chấm thi, phúc thảo của hội đồng thì phải bố trí các vật dụng để lưu giữ và bảo quản thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ.

– Thí sinh hạnh kiểm yếu từ năm trước thi lại phải có xác nhận của địa phương

Đối với thí sinh không đủ điều kiện dự thi năm trước do bị loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12 phải được UBND xã nơi cư trú xác nhận về việc chấp hành Chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp hoại hạnh kiểm theo quy định.

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 422 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 1
Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2021 tất các mã đề. Ảnh minh họa

– Thí sinh được bảo lưu điểm của bài thi độc lập

Đối với thí sinh đã dự thi đủ các bài thi/môn thi theo quy định nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi được bảo lưu điểm thi để xét tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm liền kề.

– Bài thi độc lập tức 5 điểm trở lên.

  • Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5 điểm trở lên.
  • Bài thi tổ hợp đạt từ 5 điểm trở lên và các môn thi thành phần của bài thi này đều đạt trên 1 điểm.
  • Không tuân thủ hướng dẫn thi có thể bị đình chỉ thi

– Thí sinh sẽ bị đình chỉ khi vi phạm các lỗi sau: Mang vật dụng trái phép vào phòng thi; đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy chế; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết hoặc vẽ lên giấy làm bài thi không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác; không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ cũng có thể bị đình chỉ.

– Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra về khi hết thời gian thi

Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ được ra khỏi khu vực thi sau khi 2/3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài trắc nghiệm, năm 2021 thí sinh chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buổi thi.

Xem thêm:

Đáp án đầy đủ 24 mã đề thi môn Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Lịch sử Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Địa lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Vật lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Hoá học Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Giáo dục công dân Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Tiếng Anh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button