Đề thi

Đáp án thi Tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên

Cuộc thi tìm hiểu “65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam” tổ chức theo hình thức trực tuyến trong vòng 4 tuần từ ngày 19/8 – 15/9/2021, thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giúp hội viên, thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Cuộc thi tuần 4 diễn ra từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2021. Mời các bạn tham khảo gợi ý đáp án tuần 4 trong bài viết dưới đây:

Đáp án tìm hiểu truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Tuần 4

Câu 1. Sắp xếp thứ tự các mức kỷ luật của Đoàn đối với cán bộ đoàn viên?

A. Khiển trách, khai trừ, cảnh cáo, cách chứcB. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừC. Khiển trách, cách chức, khai trừ, cảnh cáoD. Cảnh cáo, khai trừ, cách chức, khiển trách

Câu 2. Cơ quan nào có quyền lực ban hành luật thanh niên?

A. Quốc hộiB. Chính phủC. Nhà nướcD. Trung ương Đoàn

Câu 3. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có ở đại hội nào?

A. Tất cả các đại hộiB. Chỉ có ở đại hội đại biểuC. Có ở đại hội đại biểu và đại hội đoàn viênD. Chỉ có ở đại hội đoàn viên

Câu 4. Năm 1973, Đại hội Liên hoan thanh niên và sinh viên thể giới được tổ chức tại thủ đô Béc-lin với khẩu hiệu “Đoàn kết với Việt Nam bây giờ hơn lúc nào hết” là Đại hội lần thứ mấy?

A. XB. IXC. XID. XII

Câu 5. Giải thưởng Sao Đỏ do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức ra đời năm nào?

A. 1998B. 1999C. 2000D. 2001

Câu 6. Tháng 8 năm 1951, Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên Thế giới làn thứ III được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 20-8 tại địa điểm nào?

A. Viên, thủ đô nước ÁoB. Matsxcova, thủ đô Liên xô cũC. Thành phố Berlin, Thủ đô nước cộng hòa dân chủ Đức (cũ)D. Praha, CHXHCN Tiệp Khắc

Câu 7. Toàn bộ hệ thống chính trị nước ta được tổ chức và hoạt động dựa trên nền tảng tư tưởng nào?

A. Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí MinhB. Triết học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí MinhC. Chủ nghĩa Mác-LêninD. Tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 8. Trong năm nào dưới đây, Hội Sinh viên Việt Nam được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh?

A. Năm 2005B. Năm 2007C. Năm 2006D. Năm 2010

Câu 9. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là?

A. Tổ chức chính trị – xã hộiB. Thành viên tập thể của Mặt trận tổ quốc Việt NamC. Cả a, b đều đúngD. Cả a, b đều sai

Câu 10. Trong nội dung lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của Đảng biểu hiện tập trung nhất là lãnh đạo về?

A. Kinh tế và xã hộiB. Văn hóa và xã hộiC. Chính trị và xã hộiD. Chính trị và tư tưởng

Câu 11. Chính phủ là cơ quan?

A. Chấp hành của Quốc hộiB. Hành phápC. Lập phápD. Cả a và b đều đúng

Câu 12. Hệ thống chính trị ở nước ta có bao nhiêu đặc điểm?

A. 2: Tính thống nhất; gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dânB. 3: Tính thống nhất; gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân; tính nhất nguyên chính trịC. 4: Tính thống nhất; gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân; tính nhất nguyên chính trị; sự kết hợp giữa tính giai cấp và tính dân tộcD. 5: bản chất dân chủ, bản chất giai cấp công nhân, bản chất quyền lực, bản chất tập trung, bản chất thống nhất

Câu 13. Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam được đổi tên thành Hội Sinh viên Việt Nam vào năm nào?

A. Năm 1985B. Năm 1982C. Năm 1988D. Năm 1965

Câu 14. Giải thưởng Sao Vàng đất Việt do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức bình chọn cho đối tượng nào?

A. Doanh nghiệp/thương hiệuB. Doanh nhânC. Doanh nhân trẻ khởi nghiệpD. Doanh nghiệp/thương hiệu Doanh nghiệp

Câu 15. Ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bí mật về nước để cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, cuộc vận động hình thành tổ chức nào hoạt động công khai nhằm liên kết lực lượng sinh viên yêu nước, có cảm tình với cách mạng?

A. Hội Liên hiệp Sinh viênB. Tổng Hội Sinh viênC. Liên đoàn Sinh viênD. Tổng hội Học sinh, sinh viên

Câu 16. Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam hiện nay là ai?

A. Nguyễn Ngọc LươngB. Bùi Quang HuyC. Nguyễn Tường LâmD. Nguyễn Anh Tuấn

Câu 17. Tại Festival Thanh niên và Sinh viên thế giới lần thứ IV (8-1953) ở Bucarest (Rumani), đoàn đại biểu nào đã tặng đoàn Việt Nam bức ảnh Bác Hồ đang phát biểu tại Đại hội Tours năm 1920?

A. Đoàn đại biểu thanh niên Liên Xô cũB. Đoàn đại biểu Đảng Xã hội PhápC. Đoàn đại biểu thanh niên RumaniD. Đoàn đại biểu thanh niên sinh viên Pháp

Câu 18. Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?

A. 2014B. 2016C. 2017D. 2020

Câu 19. Tòa án, Viện kiểm sát được gọi là cơ quan gì?

A. Cơ quan hành phápB. Cơ quan tư phápC. Cơ quan lập phápD. Tất cả đều sai

Câu 20. Cuộc thi Sắc đẹp dành cho nữ sinh viên Việt Nam hiện nay có tên là gì?

A. Nữ sinh viên Việt Nam duyên dángB. Nữ sinh viên Việt NamC. Hoa khôi sinh viên Việt NamD. Nữ sinh duyên dáng

Đáp án tìm hiểu truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Tuần 3

Bộ số 1

Câu 1. Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp nhất vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào?

A. 22/2/2930

B. 24/2/1930

C. 24/2/1931

D. 20/2/1931

Câu 2. Những thanh niên sau đây không được xem xét công nhận vào Hội?

A. Đang trong thời gian thi hành án, tù giam, cải tạo tập trung, mất quyền công dân

B. Mắc bệnh tâm thần; Mắc bệnh nan y, truyền nhiễm

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Câu 3. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ V đã hiệp thương chọn cử bao nhiêu đồng chí vào Ủy ban Trung ương Hội? Anh, chị nào giữ chức Chủ tịch?

A. Anh Hồ Đức Việt

B. Chị Trương Thị Mai

C. Anh Nông Quốc Tuấn

D. Anh Đào Ngọc Dung

Câu 4. Tổ chức cơ sở Hội được thành lập theo?

A. Địa bàn dân cư

B. Nghề nghiệp

C. Sở thích và các nhu cầu khác

D. Tất cả đều đúng

Câu 5. Cổng thông tin điện tử của Trung ương hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có địa chỉ website?

A. www.thanhgiong.vn

B. www.thanhnien.vn

C. ww.doanthanhnien.vn

D. www.tienphong.vn

Câu 6. Tại Hội nghị thống nhất mặt trận thanh niên 2 miền Nam – Bắc, ai được chọn cử làm Chủ tịch Hội?

A. Giáo sư Trần Bạch Đằng

B. Đồng chí Phạm Chánh Trực

C. Phó Tiến sĩ Hồ Đức Việt

D. Giáo sư Lê Quang Vịnh

Câu 7. Năm 1965, một phong trào lớn được phát động trong thanh niên miền Nam, đó là phong trào?

A. “Đánh giặc, sản xuất”

B. “3 sẵn sàng”

C. “5 xung phong”

D. “Dũng sĩ diệt Mỹ”

Câu 8. Điều kiện thành lập Chi đoàn là gì?

A. Có ít nhất 3 đoàn viên

B. Có ít nhất 4 đoàn viên

C. Có ít nhất 5 đoàn viên

D. Có ít nhất 6 đoàn viên

Câu 9. Số lượng thành viên trong đoàn Chủ tịch Đại hội cấp Chi đoàn là bao nhiêu?

A. 1-3 đồng chí

B. 3-5 đồng chí

C. 5-9 đồng chí

D. Tất cả các phương án trên

Câu 10. Giữa năm 1972, một thanh niên Việt Nam yêu nước – anh đã nói câu: “Tôi là người Việt Nam” đã bị giặc Mỹ và tay sai sát hại, đó là ai?

A. Anh Nguyễn Thái Bình

B. Anh Nguyễn Văn Trỗi

C. Anh Trần Văn Đang

D. Anh Trần Văn Ơn

Câu 11. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là?

A. Báo Búa liềm

B. Báo Thanh niên

C. Báo đỏ

D. Báo Nhân dân

Câu 12. Một nhiệm kỳ Đại hội của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kéo dài bao nhiêu năm?

A. 2 năm

B. 3 năm

C. 4 năm

D. 5 năm

Câu 13. Khẩu hiệu nào sau được nêu ra trong Cao trào kháng Nhật cứu nước?

A. Đánh đuổi phát xít Nhật – Pháp

B. Đánh đuổi phát xít Nhật

C. Giải quyết nạn đói

D. Chống nhổ lúa trồng đay

Câu 14. Hãy cho biết khẩu hiệu hành động của phong trào thanh niên cả nước đến năm 2010 được Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ V thông qua là gì?

A. Thanh niên Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hăng hái tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

B. Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

C. Thanh niên Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

D. Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Câu 15. Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ra đời khi nào?

A. 9/3/1945

B. 12/3/1945

C. 10/3/1945

D. 12/3/1946

Câu 16. Bác Hồ đã viết điều này trong tài liệu nào? “… Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn…”

A. Di chúc

B. Bài Huấn thị

C. Tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ I

D. Tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I

Câu 17. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là tổ chức

A. Xã hội – Nghề nghiệp

B. Phi Chính phủ

C. Chính trị

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 18. “Thanh niên lao động đã thành một lực lượng cách mạng rất quan trọng”. Nhận định này được khẳng định qua?

A. Án nghị quyết về công tác thanh niên vận động

B. Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10/1930

C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1931

D. a và b đúng

Câu 19. Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” bắt đầu triển khai từ năm nào?

A. Năm 2013

B. Năm 2014

C. Năm 2015

D. Năm 2016

Câu 20. Tình hình đất nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 được ví như hình ảnh?

A. Nước sôi lửa bỏng

B. Nước sôi lửa bỏng

C. Ngàn cân treo sợi tóc

D. Trứng nước

Bộ số 2

Câu 1. Hội viên có bao nhiêu quyền?

A. 4 quyềnB. 5 quyềnC. 3 quyềnD. 6 quyền

Câu 2. Theo Luật Thanh niên 2020: Thanh niên nằm trong độ tuổi nào?

A. Từ đủ 14 tuổi đến 30 tuổiB. Từ đủ 15 tuổi đến 30 tuổiC. Từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổiD. Từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi

Câu 3. Diễn đàn của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là?

A. Báo Tuổi trẻB. Báo Thanh niênC. Báo Tiền phongD. Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Câu 4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập và lãnh đạo?

A. 26/3/1931. Do Chủ tịch Hồ Chí MinhB. 26/3/1931. Do Đảng Cộng sản VN và Chủ tịch Hồ Chí MinhC. 26/3/1931. Do Đảng Cộng sản VN và Trần PhúD. 26/3/1931. Do Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 5. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là thành viên của?

A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

B. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

C. Không là thành viên của tổ chức nào cả

D. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 6. Đoàn viên được phân loại theo 4 mức nào?

A. Vững mạnh, tiên tiến, trung bình, yếuB. Xuất sắc, khá, trung bình, yếuC. Xuất sắc, tiên tiến, trung bình, yếuD. Vững mạnh, khá, trung bình, yếu

Câu 7. Ngày 9/8/1964, sau 4 ngày giặc Mỹ ném bom miền Bắc, 26 vạn thanh niên, sinh viên của Hà Nội xuống đường tuần hành với tinh thần?

A. “Một người làm việc bằng 2”B. “3 sẵn sàng”C. “5 xung phong”D. “Thi đua yêu nước”

Câu 8. Hội LHTN Giải phóng miền Nam được thành lập vào thời gian nào?

A. 22/4/1962B. 22/2/1962C. 14/4/1962D. 24/4/1962

Câu 9. Ai được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII?

A. Anh Nguyễn Phi LongB. Anh Nguyễn Anh TuấnC. Anh Lê Quốc PhongD. Anh Nguyễn Ngọc Lương

Câu 10. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo, báo Thanh Niên cùng Tập đoàn văn phòng phẩm Thiên Long nhân rộng mô hình và tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?

A. 2001B. 1996C. 2003D. 2004

Câu 11. Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại đâu với bao nhiêu đại biểu tham dự ?

A. Tại Hà Nội, 500 đại biểuB. Tại Hà Nội, 600 đại biểuC. Tại Hà Nội, 300 đại biểuD. Tại Hà Nội, 700 đại biểu

Câu 12. Tên của anh hùng nào trong kháng chiến chống Mỹ với lẽ sống “Cuộc đời đẹp nhất là ở trên trận tuyến chống quân thù”?

A. Lê Mã LươngB. Lý Tự TrọngC. Hồ Hảo HớnD. Tất cả đều sai

Câu 13. Hãy cho biết tên bài thơ: “Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên”

A. Dạy thanh niênB. Nhắc thanh niênC. Dặn thanh niênD. Khuyên thanh niên

Câu 14. Việt Nam Giải phóng quân được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 9-1940B. Tháng 12-1941C. Tháng 12-1944D. Tháng 5-1945

Câu 15. Từ năm 1925 – 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tiến hành mấy kì Đại hội?

A. Một kìB. Hai kìC. Ba kìD. Bốn kì

Câu 16. Những tài liệu nào sau đây đã trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

A. Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách MệnhB. Báo Búa liềm và tác phẩm Đường Kách MệnhC. Báo Đỏ và tác phẩm Đường Kách MệnhD. Cương lĩnh chính trị và tác phẩm Đường Kách Mệnh

Câu 17. Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị họp tháng 10-1930B. Hội nghị họp tháng 11-1939C. Hội nghị họp tháng 11-1940D. Hội nghị họp tháng 5-1941

Câu 18. Uỷ ban dân tộc giải phóng do ai làm chủ tịch?

A. Hồ Chí MinhB. Trường ChinhC. Phạm Văn ĐồngD. Võ Nguyên Giáp

Câu 19. Kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam ngay sau Cách mạng 8- 1945?

A. Thực dân Pháp xâm lượcB. Tưởng Giới Thạch và tay saiC. Thực dân Anh xâm lượcD. Giặc đói và giặc dốt

Câu 20. Phong trào mà Đảng đã vận động nhân dân chống nạn mù chữ diễn ra sau cách mạng tháng Tám -1945?

A. Xây dựng nếp sống văn hoá mớiB. Bình dân học vụC. Bài trừ các tệ nạn xã hộiD. Xoá bỏ văn hoá thực dân nô dịch phản động

Đáp án cuộc thi tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Tuần 2

Bộ số 1

Câu 1. Trong di chúc, Bác Hồ đã nhận định như thế nào về thanh niên?

A. Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt

B. Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ

C. Đoàn viên và thanh niên ta là những người thừa kế chủ nghĩa xã hội

D. Đoàn viên và thanh niên ta là những người thừa kế chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa chuyên

Câu 2. Giai đoạn 1919 – 1924, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi tiếp tục được thực hiện với các nội dung nào?

A. Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh

B. Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích

C. Thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 3. Trong Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ II, ai được bầu là Chủ tịch?

A. Giáo sư Phạm Huy Thông

B. Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch

C. Đồng chí Vũ Quang

D. Đồng chí Nguyễn Lam

Câu 4. Điều kiện để trở thành thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

A. Là các tổ chức thanh niên yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

B. Là tổ chức hợp pháp được chính quyền cho phép hoạt động

C. Tán thành điều lệ Hội và sự tự nguyên là thanh viên tập thể của Hội

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 5. Bài hát Lên Đàng được sáng tác năm nào?

A. 1947

B. 1956

C. 1944

D. 1988

Câu 6. Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019 diễn ra vào ngày nào?

A. Từ ngày 24 – 27/12/2015

B. Từ ngày 25 – 28/12/2015

C. Từ ngày 27 – 29/12/2015

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 7. Quan hệ của các thành viên tập thể trong Hội là?

A. Quan hệ hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động vì mục tiêu chung

B. Không có mối quan hệ nào

C. Quan hệ gắn bó, lệ thuộc lẫn nhau

D. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 8. Anh Hoàng Bình Quân được hiệp thương chức Chủ tịch Hội tại thời điểm nào?

A. Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 4, khóa IV

B. Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IV

C. Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 6, khóa IV

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 9. Theo Luật Thanh niên năm 2020, định nghĩa nào sau đây của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là chính xác nhất?

A. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên.

B. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

D. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xậy dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 10. Những thanh niên sau đây không được xem xét công nhận vào Hội?

A. Đang trong thời gian thi hành án, tù giam, cải tạo tập trung, mất quyền công dân

B. Mắc bệnh tâm thần; Mắc bệnh nan y, truyền nhiễm

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Câu 11. Chi đoàn có từ 9 đoàn viên trở lên thì được bầu bao nhiêu Ủy viên Ban chấp hành?

A. Có từ 1-2 ủy viên Ban chấp hành

B. Có từ 2-3 ủy viên Ban chấp hành

C. Có từ 3-4 ủy viên Ban chấp hành

D. Có từ 3-5 ủy viên Ban chấp hành

Câu 12. Tại Đại hội thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ I, Bác đã chia sẻ kinh nghiệm gì sau khi kinh qua hai cuộc chiến tranh thế giới?

A. Chủ nghĩa đế quốc ngày càng suy yếu, lực lượng xã hội chủ nghĩa xã hội và hòa bình ngày càng mạnh thêm.

B. Chiến tranh chỉ đưa nhân dân thế giới đến chỗ chết chóc và bần cùng, cho nên nhân dân thế giới, nhất là thanh niên thế giới cần phải đoàn kết để chống lại chiến tranh, để gìn giữ hòa bình.

C. Cả a và b đều sai

D. Cả a và b đều đúng.

Câu 13. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 7 – 1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?

A. Mặt trận dân chủ Đông Dương

B. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

C. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

D. Mặt trận phản đế đồng minh Đông Dương

Câu 14. Tuần báo Thanh niên – cơ quan Trung ương của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội do Hồ Chủ tịch sáng lập đã ra số đầu tiên vào ngày?

A. 03/02/1930

B. 09/01/2930

C. 01/6/1925

D. 21/6/1925

Câu 15. Cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930 bắt đầu bị đế quốc Pháp đàn áp khốc liệt từ khi nào?

A. Đầu năm 1930

B. Cuối năm 1930

C. Đầu năm 1931

D. Cuối năm 1931

Câu 16. Phong trào “vô sản hóa” năm 1928 được phát động bởi?

A. Việt Nam Cách mạng đảng

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

C. Việt Nam Quốc dân đảng

D. Tân Việt Cách mạng đảng

Câu 17. Hội nghị thống nhất mặt trần thanh niên 2 miền Nam – Bắc đã thống nhất lấy tên chung là Hội LHTN Việt Nam vào thời gian nào?

A. Ngày 20 và 21/9/1975

B. Ngày 14 và 15/10/1975

C. Ngày 20 và 21/9/1976

D. Ngày 14 và 15/10/1976

Câu 18. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân”?

A. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi

B. Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp

C. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái

D. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Câu 19. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan nào?

A. Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Bộ ngành khác có liên quan

B. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

C. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

D. Bộ Nội vụ

Câu 20. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?

A. Thái Nguyên

B. Thái Bình

C. Hà Nội

D. Bắc Kạn

Bộ số 2

Câu 1. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII đã xác lập bao nhiêu chỉ tiêu thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 – 2024?

A. 9

B. 12

C.10

D. 8

Câu 2. Nghệ sỹ nào là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm 2019 – 2024?

A. Hoài LinhB. Tự LongC. Xuân Bắc D. Trấn Thành

Câu 3. Tại Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương vào tháng 1/1957, đồng chí nào được cử làm Tổng Thư ký của Trung ương Hội?

A. Đồng chí Vũ Quang B. Đồng chí Hoàng Quốc ViệtC. Đồng chí Nguyễn Ngọc SanD. Đồng chí Phạm Hùng

Câu 4. Trong thư gửi thanh niên năm 1947, Bác Hồ đã dặn dò thanh niên phải kiên quyết làm bằng được những điều gì để có thể gây dựng được một phong trào thanh niên to lớn và mạnh mẽ?

A. Các sự hy sinh khó nhọc thì mình làm trước người ta, còn sự sung sướng thanh nhàn thì mình nhường người ta hưởng trước; Các việc đáng làm, thì có khó mấy cũng cố chịu quyết làm cho kỳ đượcB. Ham làm những việc ích quốc lợi dân. Không ham địa vị và công danh phú quý. Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, đối với việcC. Quyết tâm làm gương về mặt: siêng nǎng, tiết kiệm, trong sạch; Chớ kiêu ngạo, tự mãn, tự túc; Nói ít làm nhiều, thân ái đoàn kếtD. Tất cả các điều trên

Câu 5. Đại hội Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần I được tổ chức vào thời gian nào?

A. Tháng 2/1950 tại Việt BắcB. Tháng 2/1950 tại Hà NộiC. Tháng 2/1950 tại Cao BằngD. Tháng 2/1950 tại Hà Giang

Câu 6. Cổng thông tin điện tử của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có địa chỉ website?

A. www.thanhgiong.vnB. www.thanhnien.vnC. www.doanthanhnien.vn D. www.tienphong.vn

Câu 7. Đội hình đội ngũ nào trong Nghi thức Hội không có chuẩn?

A. Đội hình hàng dọcB. Đội hình hàng ngangC. Đội hình chữ UD. Đội hình vòng tròn

Câu 8. Thành viên tập thể của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam có quyền hạn gì?

A. Thảo luận, chất vấn, đề nghị các vấn đề về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Hội các cấpB. Giới thiệu đại diện của mình vào Ủy ban Hội các cấpC. Yêu cầu Hội tổ chức phối hợp hoạt động với thành viên khác theo sáng kiến của mình và mục tiêu chungD. Cả 3 phương án trên

Câu 9. Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào?

A. 6/1927B. 6/1928C. 8/1929 D. 7/1929

Câu 10. Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?

A. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc B. Đại hội đại biểu Đoàn các cấpC. Ban Chấp hành Đoàn các cấpD. Ban Thường vụ Đoàn các cấp

Câu 11. Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IV được tổ chức vào thời gian nào?

A. Từ ngày 13 – 15/01/2000 tại Thủ đô Hà Nội B. Từ ngày 13 – 15/01/2000 tại Hải PhòngC. Từ ngày 13 – 15/01/2000 tại Thành phố HuếD. Từ ngày 13 – 15/01/2000 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Câu 12. Từ khi thành lập đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã có bao nhiêu anh, chị giữ chức danh Chủ tịch Hội?

A. 12 Anh, chị B. 13 Anh, chịC. 18 Anh, chịD. 15 Anh, chị

Câu 13. Khẩu hiệu “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh” là khẩu hiệu của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ lần thứ?

A. Lần thứ IV B. Lần thứ IIIC. Lần thứ IID. Lần thứ I

Câu 14. Tư thế nghỉ trong nghi thức Hội?

A. Chân trái hơi chùng xuống; Tay nắm hờ, khép sát đùiB. Chân trái hơi chùng xuống; Tay duỗi, các ngón tay khép hờ thoải máiC. Chùng chân nào cũng được miễn sao thoải mái; Tay nắm hờ, khép sát đùiD. Chùng chân nào cũng được miễn sao thoải mái; Tay duỗi, các ngón tay khép hờ thoải mái

Câu 15. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào?

A. Cuối tháng 3/1929 B. Đầu tháng 3/1929C. Tháng 4/1929D. Tháng 5/1929

Câu 16. Tổ chức cơ sở Đoàn là gì?

A. Chi đoàn cơ sởB. Đoàn cơ sởC. Đoàn cơ sở và chi đoàn bộ phậnD. Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở

Câu 17. Nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930?

A. Tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933B. Chính sách khủng bố trắng của đế quốc PhápC. Chính sách tăng cường vơ vét bóc lột của đế quốc PhápD. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 18. Cuối năm 1969, một phong trào của sinh viên học sinh bùng lên và thu hút hàng chục vạn thanh niên tham gia, đó là phong trào?

A. “Hát cho dân tôi nghe”B. “Tiếng hát những người đi tới”C. “Theo nhịp bước lên đàng”D. Tất cả đều sai

Câu 19. Phong trào “vô sản hóa” năm 1928 được phát động bởi?

A. Việt Nam Cách mạng đảngB. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên C. Việt Nam Quốc dân đảngD. Tân Việt Cách mạng đảng

Câu 20. Đông Dương Cộng sản Đảng và An nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức tiền thân nào?

A. Tân Việt cách mạng ĐảngB. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niênC. Việt Nam cách mạng đồng chí HộiD. Cả a, b và c

Đáp án cuộc thi tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Tuần 1

Bộ số 1

Câu 1. Những thanh niên sau đây không được xem xét công nhận vào Hội?

A. Đang trong thời gian thi hành án, tù giam, cải tạo tập trung, mất quyền công dân

B. Mắc bệnh tâm thần; Mắc bệnh nan y, truyền nhiễm

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Câu 2. Đội hình đội ngũ nào trong Nghi thức Hội không có chuẩn?

A. Đội hình hàng dọc

B. Đội hình hàng ngang

C. Đội hình chữ U

D. Đội hình vòng tròn

Câu 3. Thành viên tập thể của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam có quyền hạn gì?

A. Thảo luận, chất vấn, đề nghị các vấn đề về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Hội các cấp

B. Giới thiệu đại diện của mình vào Ủy ban Hội các cấp

C. Yêu cầu Hội tổ chức phối hợp hoạt động với thành viên khác theo sáng kiến của mình và mục tiêu chung

D. Cả 3 phương án trên

Câu 4. Hội viên có bao nhiêu nhiệm vụ?

A. 2 nhiệm vụ

B. 4 nhiệm vụ

C. 3 nhiệm vụ

D. 5 nhiệm vụ

Câu 5. Theo Luật Thanh niên năm 2020, định nghĩa nào sau đây của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là chính xác nhất?

A. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên.

B. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

D. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xậy dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 6. Động tác chào của Hội được sử dụng trong trường hợp nào?

A. 2 trường hợp: chào trong nghi lễ, chào trong đời thường

B. 1 trường hợp: chào trong nghi lễ

C. 2 trường hợp: chào trong nghi lễ, chào trong sinh hoạt

D. 3 trường hợp: chào trong nghi lễ, chào trong sinh hoạt, chào khi gặp nhau bình thường

Câu 7. Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy chương, mấy điều?

A. 7 chương – 27 điều

B. 8 chương – 27 điều

C. 7 chương – 28 điều

D. 8 chương – 28 điều

Câu 8. Nhiệm kỳ của Đại hội, hội nghị đại biểu từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên

A. 5 năm/2 lần

B. 5 năm/1 lần

C. 4 năm/1 lần

D. Tất cả đều sai

Câu 9. Đại hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ III, ai được bầu là Chủ tịch?

A. Anh Hồ Đức Việt

B. Chị Trương Thị Mai

C. Giáo sư Phạm Huy Thông

D. Tất cả đều sai

Câu 10. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII đã hiệp thương bao nhiêu anh, chị tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam?

A. 130

B. 157

C. 137

D. 155

Câu 11. Khi mới thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

A. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam

B. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương

C. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương

D. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

Câu 12. Bác sĩ, Anh hùng lao động đã giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là ai?

A. Hà Quang Dự

B. Hoàng Bình Quân

C. Nguyễn Phước Lộc

D. Phạm Ngọc Thạch

Câu 13. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy chức năng?

A. 1 chức năng

B. 2 chức năng

C. 3 chức năng

D. 4 chức năng

Câu 14. Từ khi thành lập đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trải qua mấy kỳ Đại hội?

A. 4 kỳ Đại hội

B. 5 kỳ Đại hội

C. 6 kỳ Đại hội

D. 8 kỳ Đại hội

Câu 15. Hội nghị Hợp nhất thành lập Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây?

A. Chánh cương vắn tắt

B. Sách lược vắn tắt

C. Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt

D. Cả A, B và C

Câu 16. Đơn vị nào sau đây không trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

A. Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam

B. Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam

C. Trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình

D. Trung tâm giới thiệu việc làm

Câu 17. Bài hát Lên Đàng được sáng tác năm nào?

A. 1947

B. 1956

C. 1944

D. 1988

Câu 18. Chủ đề Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021 của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là gì?

A. Khát vọng Tuổi trẻ dựng xây đất nước

B. Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

C. Tôi yêu Tổ quốc tôi

D. Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Câu 19. Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào?

A. 1920

B. 1921

C. 1923

D. 1924

Câu 20. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân”?

A. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi

B. Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp

C. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái

D. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Bộ số 2

Câu 1. Trong di chúc, Bác Hồ đã nhận định như thế nào về thanh niên?

B. Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ.

Câu 2. Hội viên có bao nhiêu quyền?

A. 4 quyền

Câu 3. Tiêu đề báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI tại đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII?

C. Xây dựng hội LHTN Việt nam vững mạnh, tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết…..

Câu 4. Từ khi thành lập đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trải qua mấy kỳ Đại hội?

D. 8 kỳ đại hội

Câu 5. “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi là lấp biển, có chí ắt thành công” Đây là câu thơ Bác Hồ viết tặng lực lượng thanh niên xung phong. Hãy cho biết thời gian và hoàn cảnh sáng tác bài thơ.

D. 20/3/1951 trong dịp Bác Hồ đến thăm liên phân đội TNXP 312 tại Na Cù, Bắc Giang

Câu 6. Tiêu đề Báo cáo của Ủy ban Trung ương HLH Thanh niên Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc HLHTNVN lần thứ VIII, nhiệm kì 2019-2024?

B. Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đồng hành và phát huy thanh niên xung kích, sáng tạo, tình nguyện, chung sức trẻ vì tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh

Câu 7. Hội nghị hợp nhất Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây?

D. Cả A, B và C

Câu 8. Đại hội, hội nghị Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có nhiệm vụ?

D. Tất cả đều đúng

Câu 9. Theo Luật thanh niên 2020, định nghĩa nào sau đây của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là chính xác nhất?

C. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 10. Theo luật thanh niên 2020, yếu tố nào sau đây không phải là trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân

A. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện vì cộng đồng

Câu 11. Phong trào do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII phát động trong thanh niên cả nước là gì?

A. Tôi yêu tổ quốc tôi

Câu 12. Trong động tác di động, động tác nào thực hiện bằng chân phải trước?

B. Sang phải

Câu 13. Hội viên danh dự là gì?

D. cả 3 đáp án đều đúng

Câu 14. Đội hình đội ngũ trong Nghi thức Hội không có chuẩn?

D. Đội hình vòng tròn

Câu 15. Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

B. Đông Dương Cộng sản Đảng

Câu 16. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là?

A. Đại hội đại biểu cấp chi đoàn

Câu 17. Theo luật thanh niên 2020, tổ chức thanh niên gồm?

Đáp án C: tổ chức thanh niên gồm đoàn thanh niên cộng sản HCM, hội sinh viên Việt Nam….

Câu 18. Một trong những nhiệm vụ của Hội viên là?

B. Chấp hành điều lệ hội, tích cực tham gia….

Câu 19. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thực hiện chủ trương vô sản hóa khi nào?

C. Cuối năm 1928 đầu năm 1929

Câu 20. Diễn đàn của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam là?

B. Báo thanh niên

Câu 21. Khẩu hiệu của hội liên hiệp thanh niên việt nam là gì?

Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển

Câu 22. Bài hát lên đàng được sáng tác năm nào?

Đáp án: Năm 1944

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16

Warning: file_get_contents(https://poltekkeskupang.info/cks.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16