Văn bản » Văn bản Bộ

Văn bản Bộ

Thông tư số 27/2016/TT-BGDDT ngày 30/12/2016

Thông tư số 27/2016/TT-BGDDT ngày 30/12/2016

Cập nhật: 09h:14' 24/01/2017

Thông tư số 27/2016/TT-BGDDT ngày 30/12/2016 Quy định thời gian bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục


Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục

Cập nhật: 10h:04' 13/10/2016

Ngày 26/8/2016, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục.


Hệ thống văn bản tài chính

Hệ thống văn bản tài chính

Cập nhật: 11h:38' 26/09/2011


Luật giáo dục năm 2005

Luật giáo dục năm 2005

Cập nhật: 07h:27' 20/04/2010