Lượt xem: 1239 | Gửi lúc: 15:29' 28/02/2017
Bookmark and Share

Thông báo thay đổi ca thi vòng Huyện và vòng cấp Tỉnh Violympic 2016 -2017

ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI CỤ THỂ NHƯ SAU

 

1. Thi giải toán trên internet bằng tiếng việt cấp huyện:

Ca thi

Thời gian

Khối thi

Ngày thi

1

8h00-9h00

3;10

03/03/2017

2

9h30-10h30

1;11

03/03/2017

3

11h00-12h00

2;7

03/03/2017

4

13h30-14h30

5;12

03/03/2017

5

15h00-16h00

6;9

03/03/2017

6

16h30-17h30

4;8

03/03/2017

 

2. Thi giải toán trên internet bằng tiếng việt cấp tỉnh:

Ca thi

Thời gian

Khối thi

Ngày thi

1

8h00-9h00

3;10

20/03/2017

2

9h30-10h30

1;11 

20/03/2017

3

11h00-12h00

2;7

20/03/2017

4

13h30-14h30

5;12 

20/03/2017

5

15h00-16h00

6;9

 20/03/2017

6

16h30-17h30

4;8

20/03/2017

 

3. Thi giải toán trên internet bằng tiếng Anh cấp tỉnh:

Thời gian thi chính thức vòng 9 cho học sinh lớp 8: Từ 14h00’ đến 15h00’, ngày 09/3/2017.

 

Nguồn tin: http://violympic.vn/Page_New_Detail.aspx?ID=1515

Bài viết khác