Lượt xem: 8774 | Gửi lúc: 08:01' 06/04/2016
Bookmark and Share

ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC Ở TRƯỜNG TH VĨNH LỘC

ĐỔI MỚI  SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO  NGHIÊN CỨU BÀI HỌC Ở TRƯỜNG TH VĨNH LỘC

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng đang chủ trì thảo luận

          Thực hiện công văn 86/GPE-VNEN của Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn ở các trường triển khai mô hình VNEN, trường TH Vĩnh Lộc duy trì sinh hoạt chuyên môn cấp tổ chuyên môn và cấp trường 3 lần/tháng, trong đó tập trung vào nội dung Sinh hoạt chuyên môn  theo nghiên cứu bài học. Những tiết dạy đều được tổ khối thảo luận, thống nhất xây dựng phương án tổ chức hoạt động dạy - học phù hợp với đối tượng học sinh. Hầu hết các tiết đều có điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học, giúp cho học sinh có thể tự thực hiện các hoạt động học tập. Khi giáo viên dạy minh họa, nhà trường đều tổ chức ghi hình để có cơ sở phân tích, chia sẻ ở phần thảo luận sau khi dự giờ. Mỗi giáo viên khi dự giờ cũng đã hình thành thói quen tập trung quan sát học sinh học, các phản ứng của học sinh trong giờ học, cách làm việc hợp tác trong nhóm của học sinh, đặt mình vào vị trí của người dạy để phát hiện những khó khăn trong việc học của học sinh để tìm cách giải quyết.... Chính vì vậy, phần chia sẻ, thảo luận sau khi dự giờ luôn diễn ra trong không khí cởi mở. Mỗi giáo viên chia sẻ suy ngẫm của mình về bài học trên cơ sở lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau, cùng tìm biện pháp cải thiện để nâng cao chất lượng giờ dạy nhằm tạo cơ hội cho tất cả học sinh tham gia vào quá trình học tập... Sau các buổi sinh hoạt chuyên môn, mỗi giáo viên tự rút ra những bài học từ thành công và cả những hạn chế của đồng nghiệp để tổ chức các hoạt động học của học sinh tại lớp được tốt hơn. Trong các tiết học hằng ngày, mỗi giáo viên đã áp dụng sáng tạo các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Vì vậy, giờ học trở nên nhẹ nhàng, hấp dẫn, đạt hiệu quả cao, đảm bảo mục tiêu đề ra.

          Thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên. Đồng thời, kiến thức kĩ năng của học sinh cũng có sự chuyển biến tích cực. Cuối kỳ 1, số học sinh hoàn thành kiến thức kĩ năng đạt 657/685 = 95,9%. Trong Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường, 22 giáo viên đã được công nhận đạt giáo viên giỏi trên tổng số 24 giáo viên dự thi; Tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện có 13 giáo viên đăng ký dự thi và 10 giáo viên được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2015- 2016 (trong đó có 02 giải nhất của cô giáo Vương Bích Ngọc và cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, 06 giải nhì và 02 giải ba), trường TH Vĩnh Lộc được Ban tổ chức Hội thi tặng giấy khen đơn vị xếp thứ Nhất khối Tiểu học.

 

Đồng chí Nguyễn Thu Hà, Hiệu trưởng đứng thứ hai bên trái nhận giấy khen cho đơn vị được xếp thứ Nhất, Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện năm học 2015 - 2016

         Những thành tích đạt được đã cổ vũ, khích lệ giáo viên, học sinh nhà trường tiếp tục vươn lên và cũng khẳng định hiệu quả của việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại nhà trường.   

                                                                                                                                                                      Tin bài:

                                                                                                        Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Hiệu trưởng 

Bài viết khác