Thông tin từ cơ sở

Thông tin từ cơ sở

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS 2015-2016

Cập nhật: 14h:42' 16/11/2016


Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang phối hợp với Intel Việt Nam tổ chức Hội thảo giải pháp ứng dụng CNTT trong giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang phối hợp với Intel Việt Nam tổ chức Hội thảo giải pháp ứng dụng CNTT trong giáo dục

Cập nhật: 14h:23' 20/01/2014

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-SGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2013-2014 nhằm nâng cao khả năng ứng dụng CNTT trong dạy và học tại các trường phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh với các giải pháp Công nghệ Thông tin và Truyền thông;


Nhà Hàng Phố Núi

Nhà Hàng Phố Núi

Cập nhật: 16h:28' 03/02/2010


KHÁCH SẠN ĐỨC TRUNG

KHÁCH SẠN ĐỨC TRUNG

Cập nhật: 15h:25' 03/02/2010


Công ty TNHH Anh Phương

Công ty TNHH Anh Phương

Cập nhật: 15h:54' 02/02/2010